Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského Vráble

  
      

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

Názov projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského Vráble

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-10

Kód projektu v ITMS2014+: 302020H967

Celkové oprávnené výdavky: 138 591,14 EUR

Výška poskytnutého NFP: 131 661,58 EUR (85% EÚ a 10% ŠR)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí materských škôl a zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie prispievajúce k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Hlavný cieľ projektu sa dosiahne naplnením nasledovných špecifických cieľov:

  • Rozšíriť kapacity existujúceho objektu materskej školy zmenou dispozície objektu
  • Zrealizovať stavebno-technické úpravy areálu MŠ a detského ihriska
  • Zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy MŠ

  

Stručný popis predmetu projektu:

Špecifické ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu:

Aktivita 1 – Rozšírenie kapacity materskej školy prostredníctvom stavebných úprav objektu - b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

Aktivita 2 – Realizácia stavebno–technických úprav areálu MŠ a detského ihriska - e) stavebno–technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení  pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,

Aktivita 3 – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ- f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Výsledkom realizácie projektu bude rozšírenie kapacity materskej školy, zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a zvýšenie zaškolenosti detí vo veku od 3 do 5 rokov, vytvorí predpoklady pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.

 

www.mpsr.sk

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka