Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského Vráble

  
      

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

Názov projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ s MŠ Viliama Záborského Vráble

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC2.2.1-PZ-2016-10

Kód projektu v ITMS2014+:              302020H967

Celkové oprávnené výdavky:           134 289,22 EUR

Výška poskytnutého NFP:                127 574,76 EUR (85% EÚ a 10% ŠR)

Termín realizácie aktivít projektu:   12/2017 - 12/2018 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí materských škôl a zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie prispievajúce k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Hlavný cieľ projektu sa dosiahol naplnením nasledovných špecifických cieľov:

  • Rozšírením  kapacity existujúceho objektu materskej školy zmenou dispozície objektu
  • Zrealizovaním stavebno-technických úprav areálu MŠ a detského ihriska
  • Zvýšením energetickej hospodárnosti budovy MŠ

  

Stručný popis predmetu projektu:

Špecifické ciele projektu boli naplnené prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu:

Aktivita 1 – Rozšírenie kapacity materskej školy prostredníctvom stavebných úprav objektu 

Aktivita 2 – Realizácia stavebno–technických úprav areálu MŠ a detského ihriska 

Aktivita 3 – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Výsledkom realizácie projektu je rozšírenie kapacity materskej školy, zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a zvýšenie zaškolenosti detí vo veku od 3 do 5 rokov. Vytvorili sa predpoklady pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.

 

www.mpsr.sk

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka