Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Významné osobnosti

Mesto Vráble v snahe oceniť osobnosti, 

Čestné občianstvo mesta Vráble

udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, zveľaďovanie a propagáciu mesta.

 

Ocenené osobnosti: r. 2015 - Pavol Demeš ml.
  r. 2010 - Tibor Lenský
  r. 1995 - Andrej Kucharský


 

Cena mesta Vráble

Udeľuje ju mestské zastupiteľstvo za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta, za významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti.

 

Ocenení občania: r. 2015 - Jozef Trubíni
  r. 2014 - Ľudovít Didi
  r. 2008 - Jozef Lužica
  r. 2000 - Milan Handzuš
  r. 1998 - Jana Billová
  r. 1995 - Jozef Trubíni


 

Verejné uznanie mesta Vráble

Udeľuje primátor mesta za rozvoj a zveľaďovanie mesta, za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy, spolkoch a inštitúciách.

 

Ocenení občania:

r. 2018

 • Ondrej Valach
  za rozvoj duchovného života občanov pri príležitosti jeho životného jubilea
 • Divadelný súbor Modré traky
  za rozvoj kultúrno - spoločenského života v meste a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí
 • Vladimír Gašparík
  za dlhoročnú angažovanosť a rozvoj stolného tenisu vo Vrábľoch
 • Ing. Marián Trávnik
  za dlhoročnú angažovanosť a rozvoj stolného tenisu vo Vrábľoch
 • Ing. Ľudovít Morócz
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti turistiky a vedenie Klubu turistov vo Vrábľoch
 • Bc. Alena Moróczová
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti turistiky a vedenie Klubu turistov vo Vrábľoch
 • Peter Kunkela
  pri príležitosti 35. výročia jeho pôsobenia ako predsedu DHZ Dyčka a za dlhoročnú angažovanosť v DHZ Dyčka
 • Rozália Valachová
  za dlhoročnú angažovanosť v duchovnej a kultúrnej oblasti vo Vrábľoch
 • Františka Bíňovská
  za dlhoročnú angažovanosť v duchovnej a kultúrnej oblasti vo Vrábľoch
 • Eva Oťapková
  za dlhoročnú pedagogickú činnosť vo Vrábľoch
 • Aurel Fábri
  za dlhoročné aktivity v oblati umenia a architektúry a stým spojenú pedagogickú činnosť a reprezentáciu mesta Vráble doma i v zahraničí

r. 2017

 • Valibuk Strengt Team Vráble
  za reprezentáciu mesta Vráble  v oblasti športu a za úspechy na medzinárodnej úrovni
 • Ján Golha
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti športu a reprezentáciu mesta Vráble a Slovenska v kompozičnom šachu
 • Alžbeta Vnuková
  za celoživotnú činnosť v oblasti vzdelávania v meste Vráble

r. 2016

 • Materské centrum Chrobíčik
  za vytváranie komunity a podporu matiek na materskej dovolenke
 • OZ Vráble v Európe
  za rozvoj kultúrno - spoločenského života v meste a propagáciu mesta Vráble v zahraničí
 • Juraj Húdik
  za aktívnu činnosť v Slovenskom skautingu a prácu s mládežou
 • Laura Svitačová
  za vedenie tanečnej skupiny Klik-Klak Vráble  a úspešnú reprezentáciu mesta Vráble doma i v zahraničí
 • Jozef Fojtík
  za dlhoročnú propagáciu mesta Vráble v oblasti športu
 • Natália Švarbová
  za úspešnú propagáciu mesta Vráble v oblasti športu
 • Rudolf Mihalík - in memoriam
  za príkladnú občiansku angažovanosť a rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste Vráble
 • Anna Vojteková
  za udržiavanie folklórnych tradícií v meste Vráble a úspešnú reprezentáciu mesta v recitačných súťažiach

r. 2015

 • Margita Barteková
  za celoživotnú prácu na udržiavaní folklórnych tradícií vo Vrábľoch
 • Mária Jókaiová
  za celoživotnú angažovanosť pri  rozvoji kultúry a folklóru v mestskej časti Horný Ohaj
 • Páter Karol František Pati O. Praem
  za rozvoj duchovného života občanov mesta a zveľaďovanie kultúrnych pamiatok mesta Vráble
 • TJ  Družstevník Dyčka
  za dlhoročnú angažovanosť a rozvoj športu v mestskej časti Dyčka
 • SOŠ T Vráble
  za zásluhy na rozvoji odborného vzdelávania a výchovy stredoškolskej mládeže vo Vrábľoch pri príležitosti 40. výročia školy
 • Mládežnícky parlament Vráble
  za aktívnu účasť pri rozvoji kultúrno-spoločenského života vo Vrábľoch
 • Milan Valach - in memoriam
  za príkladnú občiansku angažovanosť a rozvoj záhradkárstva vo Vrábľoch
 • Imrich Pintér
  za prínos k spracovaniu histórie mesta Vráble a reprezentáciu mesta Vráble v zahraničí

r. 2014

 • Základná umelecká škola Imricha Godina
  za kultúrno-spoločenské aktivity v meste Vráble a reprezentáciu mesta pri príležitosti 25. výročia založenia školy
 • DHZ Dyčka
  za spoločenské aktivity v meste Vráble a reprezentáciu mesta pri príležitosti 100. výročia založenia zboru
 • Vladimír Penzeš
  za propagáciu mesta Vráble v zahraničí
 • Vladimír Gašparík
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti športu pri príležitosti jeho životného jubilea
 • Mária Mikleová
  za príkladnú občiansku angažovanosť, pri príležitosti 70. výročia SNP

r. 2013

 • Štefan Foltán
  za rozvoj kultúry a vedenie krúžku Modré traky a Modré divadlo
 • Zoltán Ács
  za celoživotnú prácu s mládežou a rozvoj futbalu vo Vrábľoch
 • Emil Filo
  za celoživotnú angažovanosť a rozvoj futbalu vo Vrábľoch
 • Ján Trungel
  za publikačnú činnosť a a propagáciu mesta Vráble
 • OZ Fontis
  za aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a prezentáciu mesta Vráble
 • Magdaléna Gajdošová
  za dlhoročnú činnosť vo Zväze zdravotne postihnutých

r. 2012

 • Tibor Hudeček
  za angažovanosť pri rozvoji futbalu vo Vrábľoch
 • Valéria Nováková
  za celoživotnú prácu s mládežou a angažovanosť vo farskom spoločenstve mesta Vráble
 • Jozef Bátora
  za osobnú angažovanosť pri archeologickom výskume v lokalite Vráble – Fidvár a propagáciu mesta Vráble
 • spevácka skupina Briezka
  za angažovanosť v kultúrno – spoločenskom živote a propagáciu mesta Vráble, pri príležitosti 15. výročia založenia

r. 2011

 • Otto Bogyo
  za osobný prínos k rozvoju futbalu vo Vrábľoch a reprezentáciu mesta Vráble
 • Viera Valachová
  za dlhoročnú pedagogickú činnosť a osobný podiel na rozvoji školstva vo Vrábľoch
 • Jozef Vrábel
  za 20 rokov organizačnej činnosti v Slovenskom speváckom zbore Adoremus a reprezentáciu mesta Vráble
 • Dionýz Urbanský
  za celoživotnú prácu na hospodárskom rozvoji mesta Vráble
 • Ján Urda - in memoriam
  za zásluhy na rozvoji športu vo Vrábľoch a celoživotnú občiansku angažovanosť

r. 2010

 • ZO SZ chovateľov vo Vrábľoch
  za 50 rokov osvetovej a organizačnej činnosti v oblasti drobnochovateľstva
 • Volejbalový klub Vráble
  za 60 rokov činnosti organizovaného volejbalu a reprezentáciu mesta Vráble
 • Dychová hudba mesta Vráble
  za 100 rokov činnosti v oblasti kultúrneho a spoločenského života a reprezentáciu vrábeľského regiónu
 • Juraj Bednárik
  za dlhoročné aktivity v oblasti výtvarného umenia a s tým spojenú pedagogickú činnosť a úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Margita Tökeová
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti turistiky detí a mládeže, za pedagogickú činnosť a s tým súvisiacu úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Páter Rafael Peter Kováč O. Praem
  za prácu s mládežou v duchovnej i kultúrnej oblasti
 • Marta Zrubcová
  za dlhoročnú angažovanosť v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
 • Vincent Sádovský
  za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť a osobný prínos v rozvoji zdravotníctva vo Vrábľoch

r. 2009

 • Základná umelecká škola Imricha Godina
  za dvadsať rokov práce s deťmi a mládežou na poli kultúry a vzornú reprezentáciu mesta Vráble
 • Tanečná skupina Klik-Klak
  za desať rokov výchovy tanečníkov a vzornú reprezentáciu mesta Vráble
 • FK Spartak
  za deväťdesiat rokov činnosti organizovaného futbalu vo Vrábľoch a reprezentáciu mesta Vráble
 • Emília Briešková
  za osobný podiel na vzniku a rozvoji alternatívnej výchovy detí vo Vrábľoch
 • Darina Vallová
  za zachovávanie folklórnych zvyklostí vo Vrábľoch pri príležitosti vydania publikácie Vráble v spomienkach a ľudových tradíciách
 • Jarmila Župíková
  za osobný podiel na hospodárskom rozvoji mesta Vráble

r. 2008

 • Peter Barta
  za príkladnú prácu s deťmi a mládežou a reprezentáciu mesta Vráble
 • Mário Oslanec
  za príkladnú prácu s deťmi a reprezentáciu mesta Vráble
 • Jana Herhová
  za literárnu tvorbu - vydanie zbierky básní Zlomené krídla
 • Žitavská komunita
  za vytváranie podmienok a organizáciu spoločenského života vo Vrábľoch, pri príležitosti 5. výročia založenia

r. 2007

 • ZO SZ záhradkárov vo Vrábľoch
  za organizáciu spoločenského života, odborno-osvetovú činnosť a reprezentáciu mesta
 • Michal Chrenko
  za úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Július Beták - in memoriam
  za organizovanie spoločenského života vo Vrábľoch
 • Hana Kokavcová
  za príkladnú angažovanosť v oblasti kultúrno-spoločenského života v meste Vráble

r. 2006

 • Štefan Valenčák
  za dlhoročnú angažovanosť vo farskom spoločenstve vo Vrábľoch
 • Jozef Solár
  za osobný podiel na rozvoji kultúrno-spoločenského života vo Vrábľoch
 • Mikuláš Marko
  za osobný podiel na rozvoji kultúrneho a športového života vo Vrábľoch
 • Ján Urda
  za angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia a prácu s mládežou v meste Vráble
 • Emil Róza
  za prácu vo Zväze protifašistických bojovníkov a historické zmapovanie protifašistického odboja vo vrábeľskom regióne

r. 2005

 • Páter Martin Jozef Bartoš O. Praem
  za zásluhy na rozvoji kultúrno-spoločenských aktivít a divadelníctva vo Vrábľoch
 • Pavol Demeš
  za aktívnu prácu v mimovládnych organizáciách internacionálneho charakteru
 • Ľudovít Didi
  za občiansku angažovanosť a literárnu činnosť
 • Jozef Dukes
  za zásluhy na rozvoji kultúrno-spoločenských aktivít občanov mesta Vráble
 • Mária Furková
  za kultúrno-spoločenskú činnosť a zachovávanie folklórnych tradícií vo Vrábľoch
 • Karol Husár
  za reprezentáciu mesta Vráble aktívnou prácou v Hnutí kresťanských rodín
 • Tibor Lenský
  za mimoriadne úspechy v oblasti populárnej hudby a reprezentáciu mesta Vráble
 • Viliam Obert - in memoriam
  za literárno-vedeckú a publikačnú činnosť a reprezentáciu mesta Vráble

r. 2004

 • manželia Hudecoví
  za organizovanie rodinných táborov a charitatívnu činnosť
 • Katarína Klasová
  za dlhoročnú aktívnu prácu v Jednote dôchodcov Slovenska vo Vrábľoch
 • Páter Róbert P. Kopecký O. Praem
  za prácu s mládežou v duchovnej i kultúrnej oblasti
 • Helena Ďatková
  za udržiavanie folklórnych tradícií v meste Vráble

r. 2003

 • Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka
  za vzornú reprezentáciu mesta Vráble
 • Agnesa Húdiková
  za dlhoročnú angažovanosť v charitatívnej oblasti v meste Vráble
 • Otto Vodrážka
  za angažovanosť a podporu v rozvoji stolného tenisu vo Vrábľoch
 • Eva Péliová a Erika Komlóšiová
  za úspešné vedenie detského speváckeho zboru Piesok
 • Jozef Vrábel
  za aktívnu účasť pri rozvoji kultúrno-spoločenského života v meste Vráble
 • Ladislav Kováč
  za organizáciu kultúrno-spoločenského života v meste Vráble
 • Filip Németh
  za reprezentáciu mesta Vráble v oblasti kultúry
 • Mikuláš Marko - in memoriam
  za celoživotnú prácu a propagáciu v prospech mesta Vráble
 • Ján Uhrecký
  za príkladnú občiansku angažovanosť a podporu kultúrno-spoločenského života vo Vrábľoch
 • MUDr. Pavol Demeš
  za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva vo Vrábľoch a príkladnú občiansku angažovanosť

r. 2002

 • Ing. Ján Rapavý
  za 40-násobne bezplatné darcovstvo krvi
 • František Lörinczi
  za celoživotnú angažovanosť pri rozvoji športu a futbalu vo Vrábľoch
 • Vladimír Gašparík
  za rozvoj stolného tenisu a úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Ing. Marian Trávnik
  za rozvoj stolného tenisu a úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Štefan Pavlík
  za celoživotnú angažovanosť pri rozvoji spoločenských tancov vo Vrábľoch
 • Ing. Juraj Martiška
  za príkladnú angažovanosť pri rozvoji záhradkárstva vo Vrábľoch
 • Mgr. Milan Valach
  za dlhoročnú angažovanosť pri rozvoji záhradkárstva vo Vrábľoch
 • Dušan Bafrnec
  za dlhoročnú angažovanosť pri rozvoji záhradkárstva vo Vrábľoch
 • súbor Klik-Klak pri ZUŠ I. Godina Vráble
  za rozvoj moderného tanca a úspešnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Spevácky zbor Adoremus
  za úspešnú reprezentáciu na koncertoch a festivaloch sakrálneho spevu na Slovensku a v zahraničí
 • Združenie vrábeľských vinohradníkov

  za dlhoročnú angažovanosť  pri rozvoji vinohradníctva vo Vrábľoch

 • Združenie ohajských vinohradníkov

  za dlhoročnú angažovanosť  pri rozvoji vinohradníctva vo Vrábľoch

r. 2001

 • Jozef Trubíni a Mikuláš Marko
  autori publikácie Vráble na prelome tisícročí - za zásluhy o propagáciu mesta Vráble
 • Jarmila Župíková
  za zásluhy o hospodársky rozvoj mesta Vráble
 • Farský úrad Vráble
  komunita premonštrátov - za rozvoj duchovného života občanov a zveľaďovanie kultúrnych pamiatok mesta Vráble
 • Ondrej Pecek - in memoriam
  za zásluhy o rozvoj športu a futbalu vo Vrábľoch
 • Štefan Huňady
  za zásluhy o rozvoj športu a futbalu vo Vrábľoch
 • Vladimír Penzeš
  za príkladnú angažovanosť v športovom živote mesta Vráble

r. 2000

 • Ing. Gabriel Číž
  za zásluhy na hospodárskom rozvoji mesta Vráble
 • Mária Jókaiová
  za rozvoj kultúry a folklóru v mestskej časti Horný Ohaj
 • MUDr. Marianna Kluková
  za celoživotnú angažovanosť v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosto o občanov mesta Vráble a za jeho hospodársky rozvoj
 • Jozef Lüley
  za celoživotnú angažovanosť pri rozvoji dychovej hudby vo Vrábľoch
 • Dobroslav Pavelka
  za propagáciu poštovej histórie Vrábeľ a angažovanosť v oblasti filatelie
 • Jarolím Šutka
  za celoživotnú angažovanosť pri rozvoji volejbalu vo Vrábľoch
 • Darina Vallová
  za prínos k rozvoju vrábeľského folklóru a jeho propagáciu
 • SOUE Vráble
  za zásluhy na rozvoji odborného vzdelávania a výchovy stredoškolskej mládeže vo Vrábľoch, pri príležitosti 25. výročia založenia školy
 • ZŠ Viliama Záborského Vráble
  za zásluhy o rozvoj vzdelávania a angažovanosť v spoločensko-kultúrnom živote mesta Vráble, pri príležitosti 50. výročia založenia školy

r. 1998

 • Dušan Bill
  za umelecké vedenie Slovenského speváckeho zboru Adoremus so sídlom vo Vrábľoch a za šírenie dobrého mena mesta Vráble na Slovensku i v zahraničí
 • Zoltán Bujalko
  za príkladnú aktivitu v oblasti regionálnej spolupráce
 • Hudobná skupina ENS
  za vzornú reprezentáciu mesta Vráble v oblasti kultúry
 • Juraj Krásny
  za rozvoj karate vo Vrábľoch a vzornú osobnú reprezentáciu mesta Vráble
 • Peter Kunkela
  za rozvoj a angažovanosť v oblasti Dobrovonej požiarnej ochrany
 • Jozef Lüley
  za dlhoročnú aktívnu činnosť v združení záhradkárov
 • Ing. Tibor Neuročný
  za rozvoj mládežníckeho futbalu vo Vrábľoch
 • Imrich Pecek
  za dlhoročnú angažovanosť v kultúrnom živote mesta Vráble
 • Ján Tóth
  za dlhoročnú angažovanosť v kultúrnom živote mesta Vráble

r. 1997

 • Pavol Kubík
  za vysokohumánny občiansky postoj (diamantový darca krvi)
 • Pavol Drgoňa
  za verejnú občiansku angažovanosť
 • Jozef Vrábel
  za rozvoj kultúry a propagáciu mesta

r. 1996

 • Mária Mareková
  za rozvoj základne rekreačnej telesnej výchovy v meste Vráble
 • Ján Urda
  za rozvoj a propagáciu turistiky v meste Vráble
 • Tamara Gončarova
  za úspešnú reprezentáciu mesta Vráble na Medzinárodnej klavírnej súťaži Košice ´96
 • František Benedek
  za dlhoročnú aktivitu pri rozvoji dychovej hudby v meste Vráble
 • Margita Barteková
  za dlhoročné vedenie detského folklórneho súboru Kolovrátok a zachovávanie folklórnych tradícií v meste Vráble

 

(viac informácií nájdete v štatúte mesta Vráble)

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka