Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Všeobecne

pridané 30.11.2009 19:37:26

Pán poslanec,

Vy samozrejme nemusíte viesť diskusiu vôbec s nikým.Presne tak ako ju nevedie ďaľších 12 poslancov nášho mesta.Predsa nie ste ich hovorca.Okrem toho pán poslanec platy,či odmeny verejných činiteľov nie sú osobné údaje, ktoré nemôžu byť zvereňované podľa zákona o chrane osobných údajov. Ale to Vy, predsa veľmi dobre viete. Neviem prečo spomínate platy kolegov ? Prečo nezverejníte keď ste tu na fóre ako "vzor"svoje odmeny poslanca, včom je problém pán poslanec,že ste ich neuviedol ? Predsa moja osoba Vám nemôže prekážať, myslite na tých čo Vás vidia na inom poste v našom meste,nehazardujte s ich dôverou.Skutočne chcete,aby sme túto informáciu hľadali niekde v materiáloch v roku 2006? Tak potom vás žiadam,keďže ste vtedy porušovali zákon o informáciách a kompletný materiál nebol prístupný verejnosti, budte taký zhovievavý k nám občanom a napíšte, kde konkrétne je tento materiál k dispozícii. Prosím nevšímajte si kto píše,ale čo píše.Ďakujem za nás voličov.Predstavte si,že ja som Vás volil.Politici sú predsa logický vystavení verejnému drobnohľadu. Či na Slovensku to stále tak nie je, ani u pravicových politikov?

občan neznalý


 
pridané 29.11.2009 20:14:12

To peter m.

Pán poslanec,mohli by ste byť trošku kokretnejší a hlavne dôslednejší vo vašej odpovedi. To,že tam nebola dôvodová správa pre 2.bod programu je jasné porušenie zákona. Oznam o zasadnutí nebol "zašitý" no "zašití " ste boli vy, keď zasadnutie bolo v "kuchynke".To najdôležitejšie na koniec. Podľa čoho posudzujete, či hodnotíte, že naše mesto je pri projektoch mimoriadne úspešné? Existuje prehľad miest SR o úspešnosti čerpania z fondov EÚ ? Okrem toho mám informáciu, že sa podieľate na spracovaní týchto projektoch práve vy sobne. Keď je to tak,potom prečo tá časová tieseň pán poslanec?

občan neznalý


 
pridané 29.11.2009 19:41:32

Charita vo Vrábĺoch skončila svoju činnosť.

Iste ste si všimli, že objekt v našom meste vedľa Dexia banky, ktorý bol označený ako "Dom charity sv. Imricha" má iný názov. Dnes tam už vyvíja svoju činnosť rsp. pokračuje s činnosťou ktorú vykonávala Charita, organizácia poskytujúca všeobecne verejnoprospešné služby "Societa". Chýba mi informácia a dúfam,že nie len mne.Čo podmienilo túto zmenu? Aký dôvod mali naši poslanci zrušiť činnosť Charity a nahradiť ju neziskovou organizáciou ? Predsa zmena diecézy nemusí automatický znamenať zánik Charity. Teda prečo? Žiadam odpoveď kompetentných.Domnievam sa,že v tomto prípade by bola zaujímavá aj informácia z Farského úradu.
Ďakujem za odpoveď.

občan neznalý


 
pridané 27.11.2009 22:53:18

tabula

po meste su na tych nastenkach povesane nejake oznami. kedy budu aj na webe?

cumyl fero


 
pridané 27.11.2009 17:22:51

To občan znalý

Už tu bolo napísané, kto môže zverejniť údaje o platoch poslancov, no Vy tvrdošijne vyzývate poslancov. Ich povinnosť to nie je. Ja som jeden z trinástich a nie som si istý, či mám právo písať tu o plate mojich ostatných kolegov.
Na 22. zasadnutí MsZ neboli schvaľované odmeny poslancov, boli len prekonvertované z Sk na €, čiže platia stále tie, ktoré boli schvaľované v minulom období (myslím že v roku 2006) a tieto vtedy boli zverejnené v novinách Naše Vráble.
Dávate nám tu lekcie z porušovania zákonov a pod. No ja s Vami nemienim viesť dialóg na tomto fóre, pokiaľ budete naďalej ukrývať svoju identitu pod nick "občan znalý", či "občan neznalý".
Ja sa za svoje meno, za svoje názory a za svoje pôsobenie vo funkcii poslanca nehanbím, Vy zrejme áno, ale potom sa spolu nemáme o čom baviť.
Ja som poslanec, ktorého zvolili konkrétni občania, obyvatelia mesta, nie nejaké anonymné neidentifikovateľné fantómové bytosti. S týmito občanmi dialóg vediem a budem viesť!!!

Marian Libiak, poslanec MsZ


 
pridané 27.11.2009 15:35:29

Odmeny funkcionárov t.j. volených zástupcov

Mrzí ma,že sa zatiaľ žiadny poslanec nenašiel, ktorý by nám napísal aké odmeny si schválili pri poslednom schvaľovaní poriadku odmeňovania. Dúfam,že z môjho hľadiska nepochybuje nikto, že sa mi jedná o princíp. Pretože, ten kto chce si môže kľudne vypočítať napr. akú odmenu na 22.zasadnutí MsZ poslanci schválili nášmu primátorovi. Budem konkrétny. Zakon 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov stanovuje, že primátor mesta s počtom obyvateľov do 10 tis. má nárok na minimálnu mesačnú odmenu vo výške 2,60 - násobku priemer.mesač. mzdy zamestnanca v hospodárstve za minulý rok stanovenú štatistickým úradom.Tento plat nemôže byť nižší no môže byť dvojnásobne vyšší keď o tom rozhodnú poslanci MsZ. Teda základná konkrétna mesačná odmena nášho primátora pri priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca v hosposárstve v roku 2008 bola 21 782 Sk (723,03 EURO) x 2.60 predstavuje sumu 56 782 (1880 EURO).podľa uznesenia MsZ č. 47/2009 dňa 24.6.2009 poslanci podľa už citovaného zákona o odmene primátora nášho mesta vo výške 30% súčtu platov za obdobie 1.1.2009 až 30.6.2009 keď som dobre počítal odmena predstavuje čiastku 101 939 Sk čiže 3384 EURO. Čo týmto sledujem ? Je len jeden dôvod, občan by to mal vedieť,občana by to malo zaujímať. Možno je to podľa niektorých málo, možno podľa ďaľších veľa. Už sa opakujem ale len dobre informovaný občan sa môže zaujímať o veci verejné. A informácií tých vecných konkrétnych nikdy nie je dosť.Žijeme v priestore polopravd. Ďakujem za pochopenie. Keď som zle počítal tak sa vopred ospravedlňujem.Nešlo o výšku odmeny ale o informáciu.
Odkaz pre Mira.
Myslíš si,že sa ukrývam ?

občan znalý


 
pridané 26.11.2009 10:50:16

pomoc

Prosím o pomoc. Bývam na Dyčke a sused nám dosť znepríjemňuje život neznesiteľným dymom, neviem síce čo používa na kúrenie ale je to neopísateľný smrad! Nemôžeme vetrať, pohybovať sa po dvore, pretože sa to nedá vôbec dýchať!!! Už aj múry domu máme napáchnuté a to nehovorím o brizolite, ktroý je už od jeho strany znečistený. Ale najdôležitejšie je zdravie!


 
pridané 26.11.2009 07:42:22

To peter m.

Pán Mičech,
môžem potvrdiť správcovu informáciu. Oznam o konaní mimoriadneho MsZ bol na hlavnej stránke zverejnený včas. Nebol nikde "zašitý". Možno Vám to uniklo. Vážim si Váš záujem o dianie v meste a Vašu pravidelnú účasť na zasadnutiach MsZ, len skúste pochopiť, že v súčasnosti, pri schvaľovaní uznesení na podporu čerpania eurofondov, sú rokovania MsZ zvolávané naozaj na poslednú chvíľu, tak, ako to vyžaduje konkrétny prípad a ako zhotoviteľ žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ dokáže spracovať rozpočet. Tieto zasadnutia sa jednoducho nedajú naplánovať dva týždne vopred, no napriek tomu prinášajú mestu veľmi vysokú pridanú hodnotu vo forme úspešných projektov. Mesto Vráble je v tejto oblasti mimoriadne úspešné, čo sa v krátkej budúcnosti prejaví na ďalšom zlepšení života vo Vrábľoch.
Dôvodová správa k druhému bodu „Dobudovanie a modernizácia kamerového systému vo Vrábľoch“ nebola zverejnená, nakoľko len v deň konania mimoriadneho MsZ bola doručená cenová ponuka, na základe ktorej bol predložený príslušný materiál. Určite aj túto dôvodovú správu správca doplní, keď ukončí súčasnú maródku.
A ešte jedna prosba na záver - nehľadajte, prosím, len chyby. Tých je podstatne menej, ako pozitívnych výsledkov. Pokúsme sa spolu myslieť pozitívne a neznechucujme si život, ak to nie je nutné.

Marian Libiak, poslanec MsZ


 
pridané 25.11.2009 21:54:42

RE: mimoriadne zasadnutie

Kontrolujem hlavnú stránku takmer denne, ale ten oznam som jednoducho nenašiel. Možno bola pozvánka zverejnená v rubrike Mestské zastupiteľstvo / zasadnutia / datum/ pozvánka /..., Ale kto by sa tam zložito preklikával, keď je zriadené informačné okno na hlavnej stránke? Ako dnes pozerám do tej rubriky, dôvodová správa k druhému bodu tam nieje ani týždeň po zasadnutí. Ak môžem poprosiť, rád by som si tú správu prečítal celú, pretože ani na zasadnutí neodznela v plnom znení. Za to vopred ďakujem.

Čo sa týka dvoch klikov, je pre mňa nepochopiteľné že mesto updatuje svoju webstránku ručným editovaním zdrojového kódu. To sú postupy z 90tych rokov, ale odvtedy možnosti dosť pokročili. Mesto by malo zvážiť ďalšiu spoluprácu s firmou, ktorá nevie dopracovať updaty rubrík tak aby ich mohlo robiť každé oddelenie nezávisle od správcu a "na dva kliky".

peter m.


 
pridané 24.11.2009 14:09:50

Prajem pekný deň,

Pani Beláková,
prepáčte mi, ale je tu "malý" problém. Materiály z ktorých by sa občan dozvedel o odmenách, či platoch v tom čase keď boli na MsZ prejednávané na internete, ani na úradnej tabuly neboli prístupné. (bolo to porušenie zákona).Okrem toho verené prejednanie za prítomnosti občanov na zastupiteľstve vôbec nemusí byť verejné, pokiaľ tam neprečítate celý konkrétny prejednávaný materiál. Osobne som na tom zasadnutí nebol, no veľmi pochybujem, že by bol predkladateľ tohoto materiálu (zrejme ste to bola Vy) prečítal celý poriadok odmeňovania,keď ho poslanci mali pred sebou. Záverom to najdôležitejšie, keby som to chcel len ja vedieť, tak budem postupovať podľa citovaného zákona, ale ja som oslovil poslancov a nie úrad. Okrem toho som chcel tiež poukázal na na tomto konkrétnom prípade, ako je dôležité a potrebné tento zákon dodržiavať a kompletné materiály, ktoré sa na MsZ prejednávajú zverejňovať. Napriek tomu Vám ďakujem.

občan znalý


 
pridané 23.11.2009 10:21:01

občan znalý

Tak teraz mi je veru do smiechu. Nakoľko som si istý, že tajný občan znalý to nespraví a neukáže svoju tvár. Podľa mňa sa tam skrýva ex človek, ktorý už riadil toto mesto :) No, ale rád by som chcel vedieť či sa ukáže a má toľko v sebe odvahy a pôjde požiadať o to info.

Miro


 
pridané 22.11.2009 22:14:54

Prenajmem 1 izbový byt, sídlisko Lúky, zariadený

Príspevkom bolo porušené pravidlo č. 5

Peter


 
pridané 20.11.2009 14:06:46

občan znalý

V prvom rade sa musím ospravedlniť, že vzhľadom na množstvo pracovných povinností (voľby do VÚC, príprava rozpočtu mesta pre rok 2010, absolvované školenia v programe CORA, školenie na tému pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení, školenie o infozákone a ochrane osobných údajov, mimoriadne zasadnutia MsZ, atď.) reagujem na Vašu požiadavku ohľadom zverejnenia odmien poslancov MsZ a platu primátora mesta trochu neskôr. Máte pravdu, že Vami požadované informácie sú verejné, ale musím upozorniť, že nepatria v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi povinne zverejňované informácie. Ak máte záujem o poskytnutie týchto informácií, využite možnosť v zmysle citovaného zákona podania žiadosti o sprístupnenie požadovanej informácie, ktorá musí obsahovať náležitosti zákonom stanovené (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu žiadateľa, presné označenie povinnej osoby, uvedenie informácie o ktorú žiadate a spôsob sprístupnenia informácie – ústne, telefonicky, písomne, zhotovením kópie, faxom, nahliadnutím do spisu, e-mailom alebo inak). Zároveň musím upozorniť, že odmeny poslancov boli prerokovávané a schvaľované verejne na 22. zasadnutí MsZ vo Vrábľoch dňa 24. 6. 2009 v rámci novely Poriadku odmeňovania funkcionárov mesta Vráble, ...“.

Prajem pekný deň

Ľubica Beláková, vedúca OOP MsÚ


 
pridané 20.11.2009 11:22:35

Ples MŠ

Ďakujeme veľmi pekne za uznanie, sme radi, že sa Vám páčilo. Zatiaľ máme iba pozitívne ohlasy a preto sme už teraz rezervovali sálu na budúci rok. Ďakujeme pánovi primátorovi za materiálnu a technickú pomoc pri realizácii plesu, všetkým, čo pomohli pri jeho organizácii a veľká vďaka patrí sponzorom. Tešíme sa na stretnutie s Vami o rok.

Andrea Mladá, riaditeľka MŠ


 
pridané 19.11.2009 08:53:34

pomoc - ICU Medical

Obratte sa priamo na ICU Medical:
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=86695&p=irol-inforeq


 
pridané 19.11.2009 08:46:31

mimoriadne zasadnutie

pán peter, prosím, neklamte a nezavádzajte verejnosť! osobne som (na žiadosť kolegov, aby som ten proces urýchlil) nahadzoval na stránky informácie o mimoriadnom zasadnutí! a bolo to v pondelok, teda v čase, kedy - ako tvrdíte - sa oznamy objavili aj v úradných tabuliach! nie teda deň pred konaním, kedy som bol (mimochodom) služobne mimo mesta spolu s kolegyňou, ktorá je za oznamy o zastupiteľstve zodpovedná! kto by to bol v tom čase asi nahodil na stránku?!
mimochodom, kto vám vravel, že dostať na stránku oznam o zastupiteľstve spolu s programom a podklikmi na súvisiace materiály sú "dva kliky"? ak pracujete s počítačmi, musíte vedieť, že aj tu hrubo zavádzate!
neviem, či klamete vedome, alebo len z nedostatku informácií či pozornosti. v každom prípade očakávam od vás na tomto mieste sebareflexiu ...

správca


 
pridané 18.11.2009 23:55:27

mimoriadne zasadnutie

Od pondelka je po meste na tabuliach zavesený oznam o štvrtkovom zasadnutí. Ale na webstráku mesta sa oznam dostáva až deň pred konaním. Neviem pochopiť ten systém. Ľudia to stihnú rozniesť po celom meste, ale na web ktorý majú na dva kliky, to nemá kto zavesiť.

V poslednej dobe to takto funguje pri takmer všetkých mimoriadnych zasadnutiach. Prosím o nápravu.

Ďakujem.

peter m.


 
pridané 18.11.2009 21:00:45

pomoc

potreboval by som presnú adresu firmy ICU Medical Vráble čo najrýchlejšie ďakujem


 
pridané 18.11.2009 08:31:04

Prosba na občanov

Vážené damy a páni,
Vy,ktorí sa zapájate do diskúsie,snažne Vás prosím,keď sa pýtam poslancov rsp.volených zástupcov, alebo pracovníkov MsÚ na konkrétnu otázku, tak očákávam odpoveď od nich a nie od Vás. Vás som zatiaľ ešte neoslovil. Ale, keď si to budete želať, môžeme si podiskutovať nerobí mi to problém a dokonca uvítal by som aj otvorené verejné fórum v zasadačke MsÚ. Aspoň by sme si spolu zaspomínali na verejné diskusie z pred dvadsiatych rokov.Môžete to spolu s našimi volenými zástupcami zorganizovať budem sa tešiť.
Ďakujem za pochopenie aj gramatické poučenie od "čítajúceho občana".

občan neznalý


 
pridané 17.11.2009 18:17:46

info o dr

príspevkom bolo porušené pravidlo č. 5

pacientka


 
pridané 17.11.2009 06:29:11

Zlodejka Ča**da

Vážený obchodníci, blíži sa čas zvýšených nákupov, ale i krádeží, my v našom meste máme celoročnú, nenapraviteľnú zlodejku.Chcela by som Vás upozorniť, keďže som ju chytila kradnúť v mojom obchode už druhý krát, zbystrite pozornosť , keď Vám vojde do obchodu aj s tou jej dcérou, lebo aj tú už má dobre zaškolenú. Dúfam, že sa už u mňa neobjaví, lebo dostala, čo si zaslúžila. Zároveň by som chcela vyzvať občanov, aby nekupovali od Ča**dy sprchové gély, šampóny...lebo to má z krádeží - nepodporujte ju v tom ! Neulakomte sa na "dobrú cenu", lebo ako som sa dozvedela, tie šampóny boli poloprázdne.
S pozdravom
(príspevok bol upravený s ohľadom na pravidlo č. 2)

Kozická, ValeryMolet


 
pridané 16.11.2009 22:09:30

zdravotnictvo

dobry vecer... chcela by som sa spytat kam sa obratit ked chcem podat staznost na niekoho zo zdravotnikov? bola by som velmi vdacna za tuto info...diky moc

Pacientka


 
pridané 16.11.2009 17:07:16

Ples MŠ

´Dakujem kolektivu materskej školy Lúky za usporiadanie plesu. Atmosféra bola výborna, nálada tiež.Kto nebol môže ľutovať. Sála a stoly boli krásne upravené, bohatá tombola a všetko super. Ešte raz vdaka a o rok dovidenia.

občan


 
pridané 16.11.2009 11:58:31

občan neznalý

mňa napríklad nezaujíma koľko berú primátor, prednosta a poslanci platy. Vráble je mesto, kde si títo činitelia platy určite zaslúžia. A toto je otázka, do ktorej by som vôbec nerýpala. Keby sa vo Vrábľoch nič nerobilo, prosím. Ale za činiteľov, ktorí sú tam teraz ide všetko vo Vrábľoch mílovými krokmi vpred. Nech majú platy aké majú, určite si ich zaslúžia, teda pokial nemajú príliš nízke, pretože v tomto prípade to by bolo nespravodlivé. A začnite dávať relevantné otázky a nie otázky takéhoto typu. Keď budú chcieť určite ich zverejnia.

Katarína


 
pridané 16.11.2009 11:24:06

To občan neznalý

Podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám údaje, ktoré požadujete, poskytuje tzv. povinná osoba, v tomto prípade obec. Nemyslím si, že toto fórum je tým pravým miestom na takéto zverejnenie, určite sa mu dá nájsť miesto v údajoch o Mestskom zastupiteľstve.
Údaj, v ktorom čísle, či období boli platy poslancov zverejnené Vám, žiaľ, neposkytnem, musel by som tak isto prehrabávať elektronický archív novín, ako to môžete urobiť aj Vy. Neberte to ako zlomyseľnosť z mojej strany. Informáciu o platoch poslancov som čítal a určite bola zverejnená.
Ak môžem (Juraj Čokyna, bez úmyslu dehonestácie) rád by som Vám napísal, že keď niekomu vykáme, tak sa nepíše, alebo nehovorí "bol ste", ale "boli ste", aj keď sa jedná o jednu osobu :-)

čítajúci občan


 
pridané 16.11.2009 09:46:36

Čítajúci občan,

Vážený pane,
Vy ste bol na tom verejnom prerokovaní,kde boli prejednávané odmeny rsp.platy poslancov? Tento materiál nebol k dispozícii na web.stránke napriek tomu,že zákon o informáciách to ustanovuje. Pokiaľ to bolo uverejnené v našich mestkých rsp." primátorských" novinách, o čom stále pochybujem, tak mi prosím láskavo dajte aspoň orientačne vedieť v ktorom čísle rsp.približne v ktorom období bola táto informácia zverejnená. Ďakujem za Vašu ochotu.
P.S. Určite to bude zaujímať nie len mňa.

občan neznalý


 
pridané 15.11.2009 12:44:17

Blahoželanie

Pán primátor, blahoželám Vám k znovuzvoleniu na post poslanca NSK.

Janka


 
pridané 15.11.2009 10:59:00

Zoranie záhrady

Dobrý deň,
hľadám niekoho, kto mi zorie záhradu na Šturovej ulici cca 5-6 arov
0905 320 627
Ďakujem

Stevo


 
pridané 14.11.2009 15:43:22

odmeny poslancov

Podla zakona odmeny poslancov by sme mali vsetci vedieť!!!

obcan tiez znaly


 
pridané 13.11.2009 08:44:15

Elektronická úradná tabuľa

"Roman K."
Všetky Vami uvedené stavby majú právoplatné stavebné povolenia.

ŽPaV


 
pridané 12.11.2009 22:32:35

Elektronická úradná tabuľa

Od 2.9.2009 nič nepribudlo na úradnej tabuli, pritom sa tu stavia ostošesť. Majú tieto stavby stavebné povolenia? Okolie rieky žitava, priemyselný park, školy, parkoviská...

Ďakujem.

Roman K.


 
pridané 11.11.2009 20:46:28

Rozpočet

Prajeme pekný večer.
Máme jednu otázku adresovanú na prednostu.Pán prednosta ,kto zhotovuje rozpočet mesta ,teda jednotlivé položky za príslušný rok, a kto zodpovedá za rozpočet predložený poslancom zastupiteľstva ?
Vopred ďakujeme za odpoveď.

Janka


 
pridané 11.11.2009 11:34:22

To občan neznalý

Odmeny, ktoré dostávajú poslanci za svoju činnosť boli verejne prerokované na Mestskom zastupiteľstve a ich výška bola zverejnená aj v novinách "Naše Vráble", ktoré mesto distribuuje bezplatne občanom.

čítajúci občan


 
pridané 10.11.2009 21:07:29

Pochvala

Chcem touto cestou úprimne pochváliť a zároveň poďakovať primátorovi,prednostovi a pracovníkom oddelenia Životného prostredia a výstavby.Chválim a ďakujem za perfektne upravenú plochu oproti futbalovému ihrisku v Hornom Oháji.Vyzerá to perfektne.

Janka


 
pridané 10.11.2009 08:31:23

RE Odmeny našich poslancov,

Poslanci beru len symbolicku sumu oproti tomu co sa minie na plat primatora. V obciach s polovicnym poctom obyvatelov beru starostovia plat 3300 euro mesacne plus odmeny. Dozvieme sa plat prednostu a primatora aj vo Vrabloch?

obcan volic, zvedavec


 
pridané 9.11.2009 12:39:25

počet obyvateľov

informácie z posledného sčítania obyvateľstva nájdeš v sekcii "o meste - encyklopedicky". presný počet obyvateľov ale získaš aj u pani macákovej (e-mail je v sekcii "mestský úrad")

správca


 
pridané 9.11.2009 10:31:19

Odmeny našich poslancov,

Prosím poslancov, zverejnite, aké odmeny dostávate podľa poriadku pre odmeňovanie funkcionárov za svoju činnosť, a to jak za zasadnutie MsZ, za činnosť v komisii a prípadne ak máte, aj fixnú mesačnú odmenu.
Ďakujem.

občan neznalý


 
pridané 8.11.2009 20:44:26

pocet obyvatelov

kde sa da dostat k aktualnemu poctu obyvatelov tohot mesta????

student


 
pridané 5.11.2009 17:43:27

oplotenie

Na Kaške to oplotené nieje a denne sem chodili rómovia z Kostolnej vyhadzovať odpadky v celých vreciach, alebo plachtách. Navyše označenie smetných nádob je len na odklápacom kryte a tí čo na tie nápisy nedovidia hádžu do odpadu na plast a papier všetko možné.

Rómovia síce niečo málo vyseparujú, ale dovezený odpad často skončí rozhádzaný po okolí. Nezamknuté nádoby využívajú aj obyvatelia rodinných domov z okolia. Zrejme tým ušetria na úkor ostatných.

Nádoby by sa mohli označiť aj nejakými symbolmi z prednej strany, alebo farebne odlíšiť.

peter m.


 
pridané 4.11.2009 15:25:47

oplotenie

možno preto, aby luďia vyhadzovali smeti do nádob ktoré sú pre nich určené. Potom sa nestale, že niektoré nádoby budú prázdne a niektoré naplnené kopcom.

smeťár


 
pridané 4.11.2009 13:44:12

uzatvoreny pristup ku kontajnerom

"jana"
Oplotenie bude vybudované po pridelení finančných prostriedkov k tomuto účelu určených.
 

ŽPaV


 
pridané 4.11.2009 09:03:50

to:-duf-

Oplotenie nie je problemom skor to zamknutie. Ked je to oplotene tak to nevadi lebo to vietor nerozfuka a aj to lepsie vypada. Ja by som skor preformuloval otazku naco su tie oplotenia zamknute?

vepa


 
pridané 3.11.2009 16:53:56

oplotene kontajnery

ja by som sa skor spytal, na aky ucel boli tie oplotenia postavene.

komu vadi, ze tie kontajnery niekto prebera? ked tam najde nieco uzitocne, preco nie? je to podla mna aj akasi "dodatocna forma separacie odpadu".

argument, ze odpad vietor roznasal po celom sidlisku mi tiez velmi nesedi, kedze teraz ak ide niekto okolo, chce vyhodit odpad a nema kluc tak to jednoducho polozi k oploteniu a vybavene.

mozno sa mylim, ale ja v tom velky vyznam pre zlepsenie situacie s odpadom nevidim. samozrejme rad si necham vysvetlit pozitiva tohto riesenia.

-duf-


 
pridané 3.11.2009 11:47:56

to Milos :

Príspevkom bolo porušené pravidlo č. 4

leoš


 
pridané 3.11.2009 09:12:12

uzatvoreny pristup ku kontajnerom

Prosim o odpoved,kedy sa vybuduje oplotenie na kontajnery na odpad pri domoch 1227 a 1228,okolo uz su a tu ?

jana


 
pridané 2.11.2009 10:30:19

Odpoveď na príspevok p. Oskara

Kontajnery boli z uzavretým čelom kvôli tomu, že do kontajnera sa zmestí viacej odpadu a nevypadá keď sa vykonáva jeho odvoz, no sľubujeme , že na jarnom zbere to vyriešime k spokojnosti občanov.
Ďakujeme za pochopenie

Vepos


 
pridané 1.11.2009 13:50:03

Biomasa, kúranie a veterný park

Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať, či v našom meste máme odborníka na energiu, alebo akým spôsobom si vyberá mesto projekty k výrobe energií.
Neviem prečo ale zdá sa mi, že sa tu vyberajú najhoršie a najnákladnejšie možnosti získavania energie pre občanov mesta a to všetko pod rúškom akože minimálneho dopadu na prírodu.
Veterná energia vyrába najdrahšiu elektrickú energiu z toho množstva možností, čo toto mesto má. Kašlať ale na peniaze. Čo mna trápi je, že veterná elektráreň je veľkým zdrojom mikrozvuku. Toto je tichý zabijak a nikto sa o to nezaujíma. Ja osobne som pripravený z mesta odísť, ak veternú elek. spustia. Čo sa týka biomasy a výroby el. energie zo solárnych článkov musím sa smiať.
Máme zdroj tepla na ktorom už roky sedíme a mi si vyberieme zdroj ktorý vraj ušetrí 5 % nákladov občanom využívajúcim centrálny zdroj tepla. V Hornom Ohaji je vrt, ktorý keby sa o 200 metrov prehĺbil, bol by zdrojom tepla na dlhé roky a z peňazí ktoré by zarobil by sa dalo postaviť to sľubované kúpalisko. Pán Kúdeľa nemôže zistiť podľa počtu autobusov ktoré chodia na kúpaliská, či je záujem o to na Ohaji.
Ako daľši zdroj energie je tu naša rieka Žitava. Je mi čudné že nevyužívame aj tento zdroj. Pritom na Ohaji je Mašekov mlyn ktorý vie vyrobiť viac energie ako veterný park. No mi pri ňom postavíme solárnu elektráreň.
Čo dodať.
Ide nám o občana?

miloš


 
pridané 1.11.2009 13:08:32

to kontajnery, Vepos

Pán správca, prosím postúpte moju otázku komp. z Veposu, ktorá nadvezuje na príspevok z 14.10.09 (16:10)ˇ. Prosím aj o odpoveď!!!

príspevok z 21.10.!!!
to kontajnery, Vepos
Ďakujem za polovičnú odpoveď a ešte raz sa pýtam, prečo nebolo odmontované aspoň zadné čelo na kontajneroch.
 

Oskar


 

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka