Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb do Národnej rady SR sa zdržiava mimo jej územia, môže podľa § 57 zákona 180/2014 voliť poštou.

K tomu je potrebné požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

  • písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (mestského úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 1. 2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu evidencia@vrable.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 1. 2016). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu,
- adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovacie lístky,
- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
- poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2016).


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka