Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Uzavretie manželstva - sobáš

Kontakt Mestský úrad Vráble - Oddelenie organizačné a správne, matričný úrad, I. posch., č. dv. 115, tel. č. 037/7777024
Čo potrebujeme

Štátny občan Slovenskej republiky:
najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva predloží príslušnému matričnému úradu

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • rozvedená/ý- právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova- úmrtný list zomretého manžela, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho
   

Cudzinec:
najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec)
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova - úmrtný list zomretého manžela
   

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 • Originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu (úradníka), ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci )
 • Doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • Preklad dokladu (originálu) do slovenského jazyka - slovenským súdnym prekladateľom
Súvisiace predpisy

zákon č. 154/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách, II. časť 

Poplatky

Za uzavretie manželstva medzi občanmi SR, ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Matričnom obvode Vráble (Vráble, Čifáre, Telince, Žitavce, Melek, Lúčnica nad Žitavou) a sobáš sa uskutoční v dni schválené mestským zastupiteľstvom (piatok a sobota) sa nevyberá správny poplatok.

Pokiaľ snúbenci nemajú trvalý pobyt v našom matričnom obvode, prípadne  sa manželstvo uzatvára mimo určenej doby, či mimo sobášnej miestnosti, ak ide o cudzinca a pod., sa správne poplatky vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (Príloha: Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, II. Časť Vnútorná správa; Položka 18).

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka