Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Tábory pre deti

Parta priateľov prírody, pamiatok a pohybu

Úvodné informácie

Názov: Mládežnícka organizácia PäťPé
Sídlo: Bezručova 9, Bratislava 811 09
Forma: občianske združenie
Spis: VVS/1-900/90-22728
IČO: 31815723
účet: 7426346/5200 OTP Banka Slovensko, a.s.
Web: www.5pe.sk
e-mail: 5pe@5pe.sk peto@5pe.sk
telef: 0902 203 500 (Ing. Peter Kňazeje)
Štatutárni zástupcovia: Mgr. Ivana Brezinská (podpredseda PäťPé), Ing. Peter Kňazeje (predseda PäťPé)

Občianske združenie Mládežnícka organizácia PäťPé bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.novembra 2003, podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (číslo spisu na MV SR: VVS/1-900/90-22728). PäťPé vykonáva svoju činnosť na celom území Slovenska a v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a demokracie, ústavou a zákonmi SR.

Orgánmi MO PäťPé sú valné zhromaždenie, Predsedníctvo a Kontrolná komisia.
Predsedníctvo PäťPéje zložené z predsedu Ing. Peter Kňazeje, podpredsedu Mgr. Ivana Brezinská a ďalších 5 členov: Martina Kralovičová, Mária Candráková, Juraj Kadlic, Lukáš Ostatník a Peter Lenčo.
Kontrolná komisiaje zložená z 3 členov: Andrea Brezinská, Janka Podstupková, Lenka Němcová.

Do roku 2004 sme svoje aktivity (tábory, víkendové podujatia, splavy, školenia a pod.) robili pod hlavičkou Klubu Stromu života ŠKUMPA ale právnu subjektivitu sme získali založením Mládežníckej organizácie PäťPé.

V roku 2004 sme okrem táborov a víkendových podujatí pod Škumpou zrealizovali aj 7 víkendových podujatí, na ktorých bolo 159 účastníkov. Išlo o 2 školenia (netradičné športy, výtvarné techniky), splav Hrona a 4 tematické víkendové podujatia (divoký západ, enviro, rozlúčka so školou, farby dávnej minulosti). Zároveň sme vydali 2 publikácie z edície Knižnica inštruktora: Drobničky 1 a Drobničky 2

Plánované aktivity PäťPé na rok 2005 sú rozdelené do 2 častí. Prvá sú tábory a druhá víkendové podujatia. Počet víkendových podujatí sa určite rozšíri o ďalšie aktivity (napr. splavy riek Orava a Hron, školenia pre inštruktorov) ale momentálne nie sú určené termíny.


 

1) Tábory s PäťPé 2005

V roku 2005 budeme robiť tábory na týchto lokalitách:
- Zochova chata pri Modre (pomoc v lesoparku Zochova chata), 3 turnusy,
- Arborétum Mlyňany (pomoc v botanickej záhrade Arborétum Mlyňany), 3 turnusy,
- Mikroregión Požitavie-Širočina (budovanie náučného chodníka), 2 turnusy,
- Holíč (pomoc na kaštieli), 1 turnus.

Na týchto lokalitách uskutočníme 9 turnusov pracovno-programových táborov, na ktorých bude okolo 300 mladých ľudí z celého Slovenska. Každý turnus tábora bude mať svoje zameranie, ktoré sa bude ťahať počas celého turnusu ako spojovacia niť jednotlivých dní (napr: Inkvizícia, Vikingovia, Tajomný hrad v Karpatoch, Guliverove cesty a pod). Na programe začínajú robiť jednotlivé táborové rady zvyčajne 6 mesiacov vopred, aby pre účastníkov pripravili pútavý a zmysluplný tábor, ktorý bude mať jasný cieľ a bol do detailov prepracovaný.

Tábory budú pracovno-programové pre mládež od 16 rokov (jeden tábor bude i detský od 14-16 rokov so špecifickou štruktúrou turnusu bez každodennej práce). Stanové tábory budú vedené vyškolenou a skúsenou táborovou radou v zložení: vedúci tábora, hospodár/kuchár, zdravotník s preukazom Slovenského Červeného kríža, palier (ktorého starostlivosťou bude organizácie práce) a inštruktor programu, pričom každodennej práce na lokalite a tvorby programu sa zúčastňujú všetci členovia táborovej rady. Členovia táborovej rady, rovnako ako všetci členovia PäťPé vykonávajú svoju činnosť ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

Tábory budú mať jasný cieľ, zameranie a budú vedené skúsenými členmi táborových rád, ktorí sa už dlhé roky venujú práci s mládežou. Štruktúra tábora je pracovno-programová, čo znamená, že počas dňa sa 6-7 hodín pracuje na danej lokalite a popoludnie je venované zážitkovej pedagogike (tvorivé dielne, psychohry, lanové prekážky, teambuilding a pod). Zámerom táborov nie je samotné vyplnenie voľného času mládeže počas víkendov alebo prázdnin ale zmysluplné trávenie času, prekonávanie vlastných hraníc a bariér v človeku, odstraňovanie predsudkov, spoznávanie a praktická ochrana prírody a pamiatok.

ZOCHOVA CHATA


Neďaleko Modry, mestečka známeho vínom a keramikou, sa na križovatke turistických značiek nachádza horský hotel Zochova chata. V blízkosti je skalný útes Traja jazdci, turistická rozhľadňa Homola – obľúbené ciele turistických výletov, len na skok je hrad Červený Kameň. Tábor leží asi 100 m od prírodného kúpaliska na nádhernej pred ľuďmi ukrytej lúčke.

Práca na tábore:
Čistenie lesa a úprava lesoparku v okolí Zochovej chaty a budovanie turistických a náučných chodníkov.

Ubytovanie:
V stanovom tábore v zabudnutom zákutí na krásnej lúke na Zochovej chate v blízkosti prírodného kúpaliska.


1. turnus – 10. 7. – 20. 7. 2005
ČAROVNÉ LETO


Máš 14 - 16 a pred sebou leto a Ty nevieš, čo s ním? Na detský tábor Ťa už nevezmú a na stredoškolácky tábor máš vraj ešte málo rokov? Pre nás si tak akurát. Chystáme pre Teba nezabudnuteľné Čarovné leto..

kategória tábora: zážitkový, počet účastníkov: 25 vek: od 14 do 16 rokov
účastnícky poplatok: 1.650,- Sk
Táborová rada: Boska, Janka, Roman, Monika, Bea, Koala, Maťo a Ľubo

2. turnus – 18. 7. – 31. 7. 2005
FILMOVÉ ŠTÚDIÁ ZOCHOVA CHATA UVÁDZAJÚ...


V hlavnej úlohe: TEBA
v šialenej komédii, ktorá bude bláznivá a skvelá hlavne vďaka TEBE!
Príď, odhalíme TVOJ skrytý talent, o ktorom nevieš ani TY.

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 22 vek: od 18 rokov
účastnícky poplatok: 1.150,- Sk Táborová rada: Pepo, Integrálik, Rubik

3. turnus – 29. 7. – 10. 8. 2005
TAJOMNÝ LES V KARPATOCH III


História sa nikdy neopakuje. Hmla nad lesmi Karpát zhustla. Fantázii sa kladú medze, pokiaľ to dovolíme. A to všetko len kúsok od Bratislavy, ale dostatočne ďaleko od civilizácie...

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 25 vek: od 17 rokov
účastnícky poplatok: 1.150,- Sk, Táborová rada: Boska, Bendži, Jura, Lieska, Andrej, Monika a Bea

ARBORÉTUM MLYŇANY


Arborétum Mlyňany je stále zelený park – botanická záhrada v blízkosti Zlatých Moraviec. Založil ho v roku 1892 gróf Štefan Ambrózy. Dnes je tu na ploche 67 ha umiestnených vyše 2000 druhov drevín. Celý park je rozdelený do expozícií podľa oblastí sveta, napr. Východná a Stredná Ázia, Kaukaz, ďaleký Východ, Kórea, Severná Amerika... V každej časti sú dreviny a prostredie typicky upravené pre túto oblasť. K najkrajším častiam parku patrí Starý park, v ktorom sú vysadené stálezelené dreviny. Dominantou arboréta je romantický kaštieľ. Jeho zvláštnosťou je brána do zadného dvora – kamene, z ktorých je postavená boli privezené každý z iného slovenského lomu.

Práca na tábore:
Počas táborov pomáhame pri úprave a údržbe parku. Čaká ťa kosenie trávnikov na amerických pláňach, hrabanie sena v čarovných zákutiach Kaukazu, úprava chodníkov a cestičiek okolo čínskych a japonských besiedok, práce v škôlkach cudzokrajných drevín... A to všetko na čerstvom a voňavom vzduchu, každý deň dopoludnia.

Ubytovanie:
Stanový tábor je postavený priamo na lúke v parku v Amerike. K dispozícii sú sprchy s teplou vodou a veľká spoločenská miestnosť. Účastníkov vraj rozmaznávame. To nie je pravda! – my si ich iba hýčkame.

1. turnus – 3. 7. – 16. 7. 2005
NARCISIÁDA


Ahoj, som Narcis a už sa na seba veľmi teším. Tak príď mi dokázat, že si väčší Narcis.

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 25 vek: od 18 rokov
účastnícky poplatok: 1.250,- Sk, tešia sa na teba Kuvik, Čiarka, Naos, Šaman, Klinec + tajný bonus

2. turnus – 15. 7. – 27.7. 2005
TANEC S...


Máš odvahu a guráž? Tak neváhaj a ak sa k nám pridáš, chytíme šťastie za pačesy a pustíme sa do tanca za lepšie časy. Či už si hrdina a či ešte nie, spolu to zvládneme.

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 20 vek: od 17 rokov
účastnícky poplatok: 1.250,- Sk, tešia sa na teba Sro, Easy, Tea, Edo, Katanda, Kika

3. turnus – 25. 7. – 6. 8. 2005
ASTEROID 1234 - CESTA DO NEZNÁMA


Nebezpečenstvo baobabov je tak málo známe a riziko, ktorému sa vystavuje každý, kto by zablúdil na nejakom asteroide je také veľké, že Vám musím povedať: "Ľudia! Dajte si pozor na baobaby!"

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 20 vek: od 16 rokov
účastnícky poplatok: 1.234,- Sk, Táborová rada: Majka, Monika, Soňa, Sisa, Rado, Viky

POŽITAVIE-ŠIROČINA


Mikroregión Požitavie - Širočina zaberá prevažne južnú časť okresu Zlaté Moravce. Krajinu tvorí pahorkovitý reliéf Žitavskej a Hronskej pahorkatiny a zo severovýchodu ju ohraničuje predhorie Pohronského Inovca...

Práca na tábore:
Našou úlohou bude osadiť informačné tabule nového náučného chodníka a vybudovať oddychové miesta pre turistov, teda postaviť popri ňom lavičky, stoly a altánky z dreva.

Ubytovanie:
Stanový tábor je postavený na historickom mieste – veľkovozokanskom poli, kde v 17. storočí došlo k významnej bitke, v ktorej zvíťazili vojská Adama Forgáča nad tureckou presilou vedenou ostrihomským begom Kara Mustafom.

1. turnus – 8. 8. – 19. 8. 2005
MY NIČ, MY MIMOZEMŠŤANIA...


Vesmírna agentúra NASA dňa 8.8.2005 v ranných hodinách zachytila signál z hviezdneho priestoru. Tento signál bol rozlúštený ako rozhovor z neidentifikovateľného rútiaceho sa telesa.

„...už sme skoro tam... ups, alebo žeby nie?“ „nejaký inteligent držal mapu hore nohami, že K2“ „dochádza nám palivo, kto zabudol natankovať, žeby O5?“ „tak to na mňa nezvaľuj!“ „radšej keby ste zistili, kam padáme!“ ááá, bum-báác, chchchc-ŕŕŕŕŕc... „už s Vami nikam neletím!“ „ani nebudeš musieť, z toho sa tak skoro nevyhrabeme“

NASA predpokladá, že rozhovor bol kódovaný. Všetkým obyvateľom odporúča zdržanlivosť pri kontakte s podozrivými tvormi. Posledný signál bol zachytený zo súradníc 48° 17´ 22´´ severnej zemepisnej šírky a 18° 27´ 22´´ východnej zemepisnej dĺžky, čo je zároveň miesto predpokladaného dopadu.

kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 22 vek: od 17 rokov
účastnícky poplatok: 1.250,- Sk, Táborová rada: Peťka, Janka, Zus, Veve, Kačo a Peťo

2. turnus – 19. 8. – 28. 8. 2005
TO NAJLEPŠIE NAKONIEC...
... tábor pre tohtoročné táborky a členov Päť Pé.


kategória tábora: pracovno – zážitkový, počet účastníkov: 25 vek: od 16 rokov

HOLÍČSKY KAŠTIEĽ


Rovinatý kraj, do ktorého Vás pozývame, leží až celkom na hraniciach. S kým alebo s čím, na to musíte prísť sami (hádanka). Trochu našepkáme: v blízkosti tečie rieka Morava. Kaštieľ, ktorý tu skoro nepochopiteľne leží, je už staručký, jeho história siaha do 9. storočia. O to príťažlivejší bude pre dobrodružné povahy, ktoré sa nezľaknú vodnej priekopy, starých stromov, sovičiek a koňov. Ku trojposchodovej budove kaštieľa patrí koniareň, hospodárske budovy a samozrejme – katakomby. Práce je dosť, pretože uplynulé storočia sa na ňom badateľne podpísali: v minulom storočí bol školou, hospodárskou budovou alebo chátrajúcim prízrakom Holíča. Keďže niektorým ľuďom začalo záležať na tom, aby kaštieľ nespadol, zakryli ho novou strechou. No to zďaleka nestačí.

Práca na tábore:
Čakajú nás pomocné práce, čistenie a skultúrňovanie Holíčskeho kaštieľa a jeho okolia a takisto práca na revitalizácii Židovského cintorína.

Ubytovanie:
Stanový tábor je postavený vo vodnej priekope za pravým krídlom kaštieľa kúsok od malého murovaného domčeka s kuchyňou, ktorý slúži pre naše potreby.


1. turnus - 24.7 - 3.8.2005
PIRÁTI Z KARIBIKU


Pred tridsiatimi rokmi sa kapitán Hook stratil vo vodách Karibiku. Bol azda zo všetkých najlepší, no čo je hlavné, bol jedným z nás a preto musíme v jeho stopách pokračovať. So svojou posádkou dobyl nejednu galeonu. Získal tým množstvo bohatstva, ktoré ukryl na neznámom mieste. K jeho objaveniu by mohol stačiť jeho zápisník… Pridáš sa?

kategória tábora: pracovno–zážitkový, počet účastníkov: 25 vek: od 16 rokov
účastnícky poplatok: 1.144,- Sk, Táborová rada: Kubko s posádkou


 

2) Víkendovky s PäťPé

Zoznam víkendových podujatí PäťPé
- Cyklovíkend Nivou rieky Morava, 13.-15.5.2005
- Netradičné športy, 20.-22.5.2005
- Splav Malého Dunaja I, 27.-29.5.2005
- Práca s lanom a lanové prekážky, 10.-12.6.2005
- Cyklovíkend Karpatské hrady na bicykli, 17.-19.6.2005
- Veľká potáborová stretávka PäťPé, 9.-11.9. 2005
- Splav Malého Dunaja II, 16.-18.9. 2005
- Cyklovíkend Považské hrady na bicykli, 23.-25.9. 2005

Cyklovíkend Nivou rieky Morava
Dátum: 13.-15.5.2005, Miesto: trasa Moravský Svätý Ján – Devín

Prvé víkendové podujatie pôjde popri rieke Morava. Začína sa v Moravskom Svätom Jáne, kam sa dostaneme vlakom a skončí sa pod hradom Devín, kde sa Morava vlieva do Dunaja. Trasa vedie po asfaltovej ceste, ktorá je málo frekventovaná. Účastníci cyklovíkendu spoznajú rozmanitosť nivy rieky Morava, jej zákutia, mohutný tok a zachovalé prostredie. Nakoľko pôjdeme popri rieke, celá trasa bude bez kopcov a bude sa mierne znižovať. Táto špecifika je výhodná na začiatok cyklistickej sezóny a umožní účasť aj slabším cyklistom.

Netradičné športy
Dátum: 20.-22.5.2005, Miesto: Zochova chata pri Modre (lokalita našich letných táborov)

Školenie je určené pre členov PäťPé, ktorí sa zúčastňujú cyklu školení ale i pre všetkých záujemcov, či už členov PäťPé ale radi uvítame aj širokú verejnosť, ktorých netradičné športy zaujímavú, prípadne chcú spoznať aj iné športové aktivity okrem tradičného futbalu, volejbalu a iných masovo rozšírených športov. Netradičné športy – ukážky niektorých netradičných športov (ringo, lakros, indiaca, petanque, twister, jadžent...).
Účastníci školenia sa formou workshopov oboznámia s rôznymi doplnkovými športovými aktivitami, ktoré môžu využiť pri zostavovaní a realizácii programu počas mládežníckych táborov. Aktivity sú volené tak, aby bolo možné zostaviť čo najpestrejší a najatraktívnejší program. Budúci inštruktori budú schopní pripraviť ponuku aktivít tak, že dokážu uspokojiť požiadavky širokého spektra účastníkov.
Ide nielen o samotnú prezentáciu a naučenie nových druhov športových aktivít ale aj o vysvetlenie metodiky ako prezentovať jednotlivé netradičné športy a schopnosť učiť ďalších ľudí.
Každý účastník školenia dostane študijný materiál s podrobným popisom nielen prezentovaných športových aktivít.

Splav Malého Dunaja I
Dátum: 27.-29.5.2005, Miesto: trasa Jelka – Jahodná

Mnohí z nás ani netušia, aká krása sa skrýva hneď za bránami Bratislavy. Sú to vody Malého Dunaja, s mnohými ramenami a zákutiami. Významné nie sú iba z pohľadu zachovaného rastlinstva ale aj živočíšstva. K nie príliš dávnej minulosti patria aj vodné kolové mlyna na Malom Dunaji. Na našej trase sú v súčasnosti zachovalé vodné mlyny v Jelke, Tomášikove a Jahodnej. Návštevou týchto historických diel ukážeme, že ako ľahko sa dá využiť prírodná sila na mletie obilia a zároveň ako sa dá harmonicky spolunažívať s prírodou.


Práca s lanom a lanové prekážky
Dátum: 10.-12.6.2005, Miesto: Zochova chata pri Modre (lokalita našich letných táborov)

Doplnkové školenie je určené nielen pre členov PäťPé, ktorí sa zúčastňujú cyklu školení ale i pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o práci s lanom a lanových prekážkach. Cieľom školenia doplnkových aktivít bude ukázať, že do programu sa dajú vhodne zakomponovať aktivity spojené s lanom a lanovými prekážkami. Zároveň pôjde o praktickú tvorbu týchto prekážok pod odborným dohľadom skúsených lektorov.

Cyklovíkend Karpatské hrady na bicykli
Dátum: 17.-19.6.2005, Miesto: Malé Karpaty

V blízkom okolí Bratislavy, v pohorí Malých Karpát sa nachádza množstvo zaujímavých lokalít, o ktorých mnohí počuli iba na hodinách dejepisu. Bolo by škodou, nevyužiť príjemnú športovú aktivitu na bicykli so spoznávaním okolia. Myslíme si, že každý človek by mal poznať svoje okolie, čo sa v ňom nachádza, čo tam rastie a aké možnosti naskytuje, lebo blízke i vzdialené okolie formuje človeka.
Piatok (48,3 km)
Bratislava – hrad Pajštún – hrad Kuchyňa
Sobota (43,7 km, spolu 92,6 km)
Kuchyňa – Plavecké Podhradie (Plavecký hrad) – Cerová-Lieskové (hrad Korlátka) – Buková (hrad Ostrý Kameň)
Nedeľa (63,7 km, spolu 156,3 km)
Buková – Smolenice (zámok, hradisko, archeologická lokalita Molpír) – Častá (hrad Červený Kameň) – Svatý Jur (hrad Biely Kameň) – BA


Veľká potáborová stretávka PäťPé
Dátum: 9.-11.9. 2005, Miesto: Zochova chata pri Modre (lokalita našich letných táborov)

Pre všetkých účastníkov táborov je pripravená veľká potáborová stretávka, aby mohli stretnúť nielen kamarátov zo svojho tábora ale tiež, aby sa zoznámi a spoznali účastníkov ďalších našich táborov. Zároveň je na veľkej stretávke príležitosť pre rodičov, aby spoznali všetkých vedúcich táborov a členov táborových rád, prípadne sa opýtali na ďalšie naše lokality.

Čo čaká účastníkov?:
- víkendové stretnutie v stanoch,
- zápolenie turnusov s ostatnými turnusmi v netradičných športoch a všelijakých úsmevných disciplínach,
- pokus o prekonanie rekordu v počte ľudí, hrajúcich pri ohni na gitarách a iných hudobných nástrojoch ROVNAKÚ PESNIČKU (čiže všetci budeme spolu naraz hrať a spievať a bude to úplne super),
- a kopec všelijakej inej zábavy a prekvapení.

Splav Malého Dunaja II
Dátum: 16.-18.9. 2005, Miesto: trasa Jahodná – Kolárovo

Ďalší splav sa začína v Jahodnej, na mieste záveru predošlého splavu. Trasa pokračuje po pokojných a pomaly sa rozširujúcich vodách Malého Dunaja až do Kolárovo, kde vody Malého Dunaja ústia do Váhu. Na trase navštívime nielen vodné kolové mlyny v Jahodnej a Kolárove ale i Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno.

Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno je vzácnou časťou zachovanej prírody uprostred intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny Žitného ostrova. Rameno preteká cez šesť obcí. Dvadsaťpäť kilometrov dlhým vodným tokom na Podunajskej nížine, napájaným podzemnou vodou z výverov na dne toku s bohatou vzácnou vodnou faunou a flórou, bol pred viacerými rokmi nadšený aj tím významného oceánografa Jacquesa - Yvesa Cousteaua. Cousteauov tím tu prežil dva a pol mesiaca a pôvodne z dvojdielneho filmu o Dunaji vznikol štvordielny, ktorý kúpilo 120 filmových spoločností. Podľa Ladislava Csukása túto unikátnu „vodu“ svet pozná, len my ju práve objavujeme...

Cyklovíkend Považské hrady na bicykli
Dátum: 23.-25.9. 2005, Miesto: trasa Skalka pri Trenčíne – Bratislava

Slovensko je pokryté množstvo hradov a zámkov. Hovorí sa, že za čias panovania Matúša Čáka bolo na Slovensku 333 hradov. Žiaľ, väčšina z nich už neexistuje, prípadne z nich zostalo iba zopár oporných múrov, ktoré sa v lesnom poraste dá ťažko nájsť. Takto zanikla sláva stredovekého Slovenska. Ale vyskytujú sa hrady, ktoré sa podarilo zachrániť a ktorých návšteva ukáže, že Slovensko nebolo iba hračkou v dávnych časoch ale malo svoje postavenie v dejinách Európy. Cyklovíkend na Považí využije aj na návštevu ďalších významných lokalít, ktoré výrazne formovali dejiny územia Slovenska. Bude to: Skalka pri Trenčíne, Trenčiansky hrad, hrad Beckov, hrad Čachtice, Pobedim, Ducové (veľkomoravský dvorec), Moravany nad Váhom (kaštieľ a park, Moravnianska Venuša), Budmerice.
Do Skalky nad Trenčínom sa dostaneme z Trenčianskej Teplej, kam pôjdeme vlakom prvý deň z Bratislavy. Spiatočná trasa je bicyklová, vedená po účelových asfaltových komunikáciách, hrádzach popri Váhu a štátnych cestách.

www.5pe.sk peto@5pe.sk 0902 203 500 (Ing. Peter Kňazeje)
 

dnes je: 26.5.2018

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka