Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Súhlas na zriadenie studne (odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov-domáctností)

Súhlas na zriadenie studne (odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov-domácností)

Mesto Vráble v prenesenom výkone pôsobností na úseku štátnej vodnej správy povoľuje odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie pre potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb. Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Vráble o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby), na jej zmenu, ale aj odstránenie. Na uskutočnenie jednoduchého zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnje správy.

Vysvetlenie :
Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min. a prenosné nádoby.

 

Kontakt: Mestský úrad - Oddelenie životného prostredia a výstavby,
III. posch., č. dv. 305, kde poskytnú tlačivo a prípadné poradenstvo p. Mgr. Šemeláková, alebo môžete zavolať na tel. č. 037/7777042
Čo potrebujeme:

doručiť písomnú žiadosť poštou príp. do podateľne mestského úradu
- ponuka tlačiva - stavba studne

- ponuka tlačiva - kolaudácia studne

Súvisiace predpisy: zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a jeho novelizácie vykonanej zákonom č. 230/2005 Z. z.,
Poplatok:

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

- stavebné povolenie - rodinný dom alebo stavba na individ. rekreáciu - 30 €

                                   - bytový dom a ostatné budovy - 50 €

- kolaudačné rozhodnutie - rodinný dom alebo stavba na individ. rekreáciu - 20 €

                                         - bytový dom a ostatné budovy - 30 €

Lehota na vybavenie: do 30 dní

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka