Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Štatút multifunkčného ihriska Horný Ohaj

Štatút minifutbalového ihriska v Hornom Ohaji

I. Základné ustanovenia

1.Miniihrisko je majetkom mesta Vráble.

2.Miniihrisko slúži najmä na športové vyžitie žiakov škôl občanov mesta Vráble, a to tak pre rekreačných, ako aj pre organizovaných športovcov.

II. Prevádzka

1.Miniihrisko je otvorené v čase od 8.00 do 20. hodiny.

2.Miniihrisko k dispozícii na základe predbežných požiadaviek zo strany občanov.

Tieto požiadavky sa uplatňujú u správcu miniihriska písomnou formou.

3.Miniihrisko je možné využívať len s vedomím jeho správcu.

4.Mesto poskytne miniihrisko tomu  istému subjektu, či skupine občanov len jedenkrát do týždňa  na jednu hodinu. Častejšie, či dlhšie, využitie miniihriska (prípadne využitie ihriska pre skupiny občanov s iným časovým vymedzením) bude umožnené až po vyhovení ostatným záujemcom, ktorí majú na využitie miniihriska v danom čase prednostný nárok.

5.Pre mimomestských záujemcov o využitie miniihriska je toto k dispozícii, až keď  sa vyčerpajú všetky možnosti jeho domáceho využitia.

6.Záujem o poskytnutie miniihriska sa nahlasuje správcovi písomne, každý mesiac vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, inak správca negarantuje možnosť jeho využitia.

7.Časový  harmonogram využitia miniihriska ako aj jeho obsadenie konkrétnymi záujemcami spracovaný správcom na základe požiadaviek zo strany záujemcov je platný vždy len jeden kalendárny mesiac. V sporných prípadoch doporučuje komisia športu MsZ riešenie vedúcej OSVŠKaŠ MsÚ a primátorovi mesta.

8.Časový harmonogram využívania miniihriska je spracovávaný vždy so zreteľom na záujmy mesta (turnaje a pod.)

9.Mesačné časové rozdelenie využitia  miniihriska konkrétnymi záujemcami je  zverejňované správcom vždy od posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

10.Jednorazové poskytnutie priestorov miniihriska, na ktoré nebola vznesená požiadavka vo vyššie stanovenom termíne, je v kompetencii primátora mesta. Primátor mesta o ňom rozhoduje na základe písomnej požiadavky doručenej najmenej dva týždne pred termínom podujatia.

Všeobecné ustanovenia

1.Na ploche miniihriska je prísne zakázané fajčiť, požívať akékoľvek nápoje a potraviny.

2.Každý užívateľ je povinný dodržiavať zásady využívania miniihriska. Prípadné škody na zariadení je každý užívateľ povinný bezodkladne nahlásiť správcovi.

3.Užívateľ, ktorému bolo dokázané poškodenie zariadenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

4.Za komerčné využitie multifunkčného miniihriska sa platí poplatok, ktorého výška je daná samostatným predpisom.


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka