Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Regenerácia vnútrobloku s. Žitava

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

Názov projektu: Regenerácia vnútrobloku s. Žitava    

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO4-SC431-2017-16

Kód projektu v ITMS2014+: 302040J948

Výška poskytnutého NFP: 142 499,88 EUR  (85% EÚ a 10% ŠR)

Celkové oprávnené výdavky: 149 999,87 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom investícií do dotvorenia úprav existujúceho priestoru v medziblokovej mestskej časti medzi obytnými domami č. 1400 a č.1401 je naplnenie globálneho cieľa, ktorým je predovšetkým zlepšenie kvality života obyvateľstva dotknutej mestskej časti a zabezpečenie udržateľného a efektívneho poskytovania verejných služieb s priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov miest a obcí.

Špecifické ciele projektu:   

• zvýšenie kvality života obyvateľstva podporou zdravia, vytvorením nových miest na relax a rekreáciu, estetickej úpravy

• zvýšenie mestskej atraktivity revitalizáciou dotknutej mestskej časti, oživením monotónnych miest na zeleň, eliminácia akustického znečistenia, vytvorenienových miest na oddych a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta

• zvýšenie ekologickej stability – čistejšie ovzdušie, zlepšenie lokálnej mikroklímy a podpora rozmanitosti foriem života

Stručný popis predmetu projektu: Špecifické ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie  hlavnej aktivity projektu: Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Regenerácia vnútroblokov sa uskutoční prostredníctvom prípravných prác potrebných na to nadväzujúce  dotvorenie zelenej infraštruktúry spôsobom: terénnych úprav a prípravy pozemku, výsadby stromov, výsadby krov, založením trávnika, vytvorením chodníka a dopadových plôch pod hracími prvkami, vytvorenia priestoru pre loptové hry a umiestnenie hracích a cvičných prvkov, lavičiek a odpadových košov. Výsledkom projektu bude dotvorenie existujúceho vnútroblokového  priestoru, jeho sfunkčnenie pre oddych obyvateľov a aktívne hry detí a mládež pri zlepšení environmentálnych aspektov v meste Vráble.

                                                                                   

www.mpsr.sk

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

kliknutím otvoríte väčšie rozlíšenie vo formáte pdf


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka