Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Regenerácia vnútrobloku s. Žitava

 

loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png

 

Názov projektu:                                  Regenerácia vnútrobloku s. Žitava    

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO4-SC431-2017-16

Kód projektu v ITMS2014+:               302040J948

Celkové oprávnené výdavky:           148 655,67 EUR

Výška poskytnutého NFP:                141 222,88 EUR  (85% EÚ a 10% ŠR)

Termín realizácie aktivít projektu:    02/2018 - 11/2018 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu bola investícia do dotvorenia úprav existujúceho priestoru v medziblokovej mestskej časti medzi obytnými domami č.1400 a č.1401. Globálnym cieľom projektu, bolo predovšetkým zlepšenie kvality života obyvateľstva dotknutej mestskej časti a zabezpečenie udržateľného a efektívneho poskytovania verejných služieb s priaznivým dopadom na vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov miest a obcí.

Špecifické ciele projektu boli:   

• zvýšenie kvality života obyvateľstva podporou zdravia, vytvorením nových miest na relax a rekreáciu, estetickej úprav                                                                       

• zvýšenie mestskej atraktivity revitalizáciou dotknutej mestskej časti, oživením monotónnych miest na zeleň, eliminácia akustického znečistenia, vytvorenie nových miest na oddych a voľnočasových aktivít pre obyvateľov mesta                 

• zvýšenie ekologickej stability – čistejšie ovzdušie, zlepšenie lokálnej mikroklímy a podpora rozmanitosti foriem života                     

Revitalizáciou verejného priestranstva  vnútrobloku na sídlisku Žitava boli všetky hlavné ako aj špecifické ciele projektu dosiahnuté. Výsledkom projektu je dotvorenie existujúceho vnútroblokového  priestoru, jeho sfunkčnenie pre oddych obyvateľov a aktívne hry detí a mládež pri zlepšení environmentálnych aspektov v meste Vráble.

                                                                                   

www.mpsr.sk

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

kliknutím otvoríte väčšie rozlíšenie vo formáte pdf


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka