Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Referendum 7. 2. 2015

 


 

Vyhlásenie referenda

Spôsob vykonania referenda ustanovuje zákon č. 564/1992 Zb. v platnom znení.

V zmysle citovaného zákona vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., referendum na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014.

 

 


 

Referendové otázky

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 


 

Termín a čas konania

Termín konania referenda určil prezident na sobotu 7. februára 2015. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 564/1992 Zb sa referendum v určený deň koná od 7:00 do 22:00.

 


 

Kto môže hlasovať?

Zákon o spôsobe vykonania referenda určuje, že právo hlasovať má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v platnom znení hovorí, že právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku (a nemá zákonnú prekážku).

Hlasovať v referende teda može každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a
- nemá zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
- nie je vo výkone trestu odňatia slobody uloženom za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a
- nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

 


 

Okrsky - Kde budeme hlasovať?

Podľa Čl. 3 ods. 1 zákona č. 320/2014 určil primátor mesta okrsky pre vykonanie referenda nasledovne:
 

Okrsok číslo: 1

miestnosť:

Mestský úrad, Hlavná 1221/36, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Sídl. Žitava  
časť obce Vráble
Ulica: Žitavská

 

Okrsok číslo: 2

miestnosť:

Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

60, 61, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

 

Okrsok číslo: 3

miestnosť:

Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
64, 65, 66, 67

 

Okrsok číslo: 4

miestnosť:

Materská škola, Sídl. Lúky 1121/37, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ulice Staničná, Vinohrady

 

Okrsok číslo: 5

miestnosť:

Bývalá materská škola, Levická 278/3, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Ulice

l. mája
Krátka
Levická – pravá strana
Moravská
Partizánska
Poštová
Šafárikova
Sídl. Kaška
Školská
Záhradná

 

Okrsok číslo: 6

miestnosť:

Kino Tatra, Nám. kpt. Nálepku, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Ulice

Cintorínska
Družstevná
Hlavná
Hliníkova
Hviezdoslavova
Kostolná
Martina Benku
Nám. kpt. Nálepku
Okružná
Orechová
Štúrova
Za humnami

 

Okrsok číslo: 7

miestnosť:

Základná škola, Levická ul. 903/64, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Ulice

Bernolákova
Chalúpkova
Dukelská
Hurbanova
Kollárova
Kukučinova
Levická - ľavá strana
Podmájska
Sládkovičova

 

Okrsok číslo: 8

miestnosť:

Materská škola - časť Horný Ohaj, č. súp. 38, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Horný Ohaj

 

Okrsok číslo: 9

miestnosť:

Kultúrny dom - časť Dyčka, č. súp. 5, Vráble
pre občanov s právom hlasovať v referende bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Dyčka

 


 

Hlasovací preukaz - ak nemôžete hlasovať v okrsku v ktorom ste zapísaní

Oprávnenému občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území SR a nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu podáva oprávnený občan osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce najneskôr dva dni pred konaním referenda. Obec vydá hlasovací preukaz v deň podania žiadosti.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v ktoromkoľvek inom okrsku.

Ak ste oprávnený občan ale nemáte trvalý pobyt na území SR, môžete sa vyjadriť v referende, tak, že sa v deň konania referenda dostavíte do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území Slovenskej republiky, kde Vás okrsková komisia dopíše do zoznamu oprávnených osôb na základe predloženého slovenského cestovného dokladu.

 


 

Ako hlasovať?

Oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho úpravu. Oprávnenému občanovi, ktorý sa neodobral do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO", alebo že na otázku odpovedá "NIE". Vzhľadom na to, že sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, tento postup platí pre každú z týchto otázok samostatne. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná.

Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, nie však člena okrskovej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil.

Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie. Za oprávneného občana, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť hlasovací lístok do schránky na hlasovanie, môže ho do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný oprávnený občan, nie však člen okrskovej komisie.

Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle k oprávnenému občanovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou schránkou na hlasovanie a hlasovacím lístkom.

 


 

Delegovanie do okrskových komisií

Do komisií pre referendum oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor, ktorého návrh prezident Slovenskej republiky prijal najneskôr 7. januára 2015.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, MOST - HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita. Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu.

 


 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka