Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Poriadok v meste a detské ihriská

pridané: 23.1.2005 (19:34:05)
prenájmy
O tom by som vedela mnoho napísať,ale ...!
erža

pridané: 20.1.2005 (12:45:26)
Nehnuteľnosti v majetu mesta
Ďakujem za zaujímavý podnet od Fera, týkajúci sa zoznamu nehnuteľnostímesta, resp. podmienok a spôsobu ich prenájmu alebo predaja. Zoznamvšetkých nehnuteľností by bol veľmi rozsiahly (hlavne pozemkov), apreto sa pokúsime aspoň o "zavesenie"zoznamu objektov nebytovýchpriestorov , v ktorých mesto Vráble realizuje nájomné zmluvy.MestoVráble penajíma nebytové priestory podľa "Smernice pre určovanie výškynájomného za prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Vráble".Toznamená, že prevažná časť prenájmov sa robí obchodnou verejnou súťažouv zmysle Obchodného zákonníka, kde komisia zložená aj z poslancovmestského zastupiteľstva doporučí nájomníka na základe predloženýchponúk. V ojedinelých prípadoch (ak napr. súťaž nie je úspešná alebo mámesto záujem na vykonávaní nejakej služby, ktorá v meste doposiaľnebola dostatočne vykonávaná ) sa stanovuje sadzba nájomného podľauvedenej smernice. Chcel by som podotknúť , že pri výbere nájomníkasúťažou je akceptovaná ako minimálna ponuka sadzba podľa smernice,reálne sú však ponuky v súťaži vyššie ako podľa smernice. V prípadeprenájmu kultúrnych domov na Dyčke a Hornom Ohaji sa výška nájmustanovuje podľa štatútov týchto kultúrnych domov, ktoré schválilo MsZ.V prípade predaja nehnuteľností v majetku mesta sa postupuje v súladeso zák. č. 138/1991 v jeho platnom znení ako aj VZN mesta č. 14/98 vznení jeho dodatkov. Hlavná zásada je tá, že každý prevod, a teda ajpredaj nehnuteľností mesta podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvomvo Vrábľoch.Ešte pred týmto rozhodnutím sa predaj prejednáva vkomisiách MsZ(finančná, podnikateľská,stavebná)kde sa podrobneprehodnotia podmienky predaja vrátane stanovenia ceny, príp. min. ceny,ak sa predaj robí ver.obch. súťažou. Spomínané verejné obchodné súťažena prenájom a predaj majetku mesta sú zverejňované okrem "ponukymajetku"na stránke mesta aj v novinách , mestskom rozhlase , navývesných tabuliach a svetelnej tabuli na budove MsÚ. Možno to nie jedosť, o čom svedčí aj skutočnosť, že záujemcovia sa dostavia niekedy"po funuse",a preto by som aj od Teba Fero vďačne prijal nejakýdoplňujúci návrh pre zverejnenie info takéhoto charakteru. Podobne akospomínaný zoznam "zavesíme" do "ponuky majetku" aj "Smernicu preurčovanie nájomného". Ešte raz ďakujem za podnet a v prípade, že Tiuvedené vysvetlenie nestačí, veľmi rád o danej problematike s Tebouprediskutujem buď osobne alebo na tel. 7832630 kl. 15, 7832015-kl.31
IMRICH VOJTEK ved.OPĆaSMM

pridané: 19.1.2005 (14:47:17)
nehnutelnosti v majetku mesta Vráble
Chýba mi tu na tejto stránke zoznam nehnuteľnosti v majetku nášho mestaale aj cenová mapa za prenájmy a za pozemky.Dúfam len,že to nie je lenvecou dohody medzi vedúcim OPČ a nájomníkom,či kupujúcim.
fero

pridané: 13.1.2005 (12:54:22)
Ani nám
sa zajace nehonia. Nechováme. Preto nemáme starosti.

pridané: 8.1.2005 (23:59:27)
a
a

pridané: 5.1.2005 (14:02:13)
Zajace
Je to tou slabou zimou . Strčte ich do chladničky a máte pokoj.
(x)

pridané: 4.1.2005 (13:00:14)
ZAJACE
Nám sa zajace nehonia! Čo s nimi. Nepomohli ani samice!
Zdenka

pridané: 2.1.2005 (13:56:52)
Ad Zajace
... skús k nim dať samice, možno pochopia ...
čokyna

pridané: 2.1.2005 (12:46:13)
Zajace
Milá Lampáreň. Honia sa my zajace. co mám robiť?
obcan vrabel


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka