Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Komunálne voľby

2018

 1. Vyhlásenie volieb
 2. Povinné informovanie voličov
 3. Kompletné informácie pre voličov, politické strany, nezávislých kandidátov vrátane vzorových tlačív
 4. Počet obyvateľov mesta
 5. Informácia o rozdelení volebných obvodov a o počtoch poslancov
 6. Kde budeme voliť? - VOLEBNÉ OKRSKY
 7. Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Vráble na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022
 8. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
 9. E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
 10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2016 o volebnej kampani v podmienkach mesta Vráble
 11. Prehľad základných povinností kandidátov vo volebnej kampani
 12. Informácia o zaregistrovaní kandidátov
 13. VÝSLEDKY

 

Vyhlásenie volieb

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím 203/2018 zo 6. júla 2018 vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa v tento deň budú voľby konať od 7:00 do 22:00 hodiny.

 

Povinné informovanie voličov

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. "obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle ... informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený".

Právo voliť
(§ 163) do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

Právo byť volený

 • Za poslanca obecného zastupiteľstva (§ 164) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
 • Za starostu obce (§ 165) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Podrobnejšie informácie pre voliča vrátane spôsobu hlasovania nájdete na internetových stránkach Ministerstva vnútra SR.

 

Informácia o počte obyvateľov

Podľa poslednej vety § 171 ods. 9 zákona je obec povinná zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Ku dňu vyhlásenia volieb malo mesto Vráble 8751 obyvateľov (zdroj: eGov Vráble)

 

Informácia o rozdelení volebných obvodov a o počtoch poslancov

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 359a/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. novembra 2018 v meste Vráble 2 volebné obvody tak, že:

1. volebný obvod zahŕňa ulice Sídl. Lúky, Sídl. Žitava, Žitavská, Staničná, Vinohrady, Vráble;

2. volebný obvod zahŕňa ulice 1. mája, Krátka, Levická, Moravská, Partizánska, Poštová, Šafárikova, Sídl. Kaška, Školská, Záhradná, Cintorínska, Družstevná, Hlavná, Hliníková, Hviezdoslavova, Kostolná, Ul. Martina Benku, Nám. kpt. Nálepku, Štúrova, Bernolákova, Chalupkova, Dukelská, Hurbanova, Kollárova, Kukučínova, Podmájska, Sládkovičova, Za Humnami, Orechová, Okružná, Horný Ohaj, Dyčka.

Zároveň Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 359b/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. novembra 2018 v meste Vráble 13 poslancov nasledovne:

1. volebný obvod - 7 poslancov,
2. volebný obvod - 6 poslancov.

 

Volebné okrsky

Volebný obvod číslo: 1

Okrsok číslo: 1
miestnosť: Mestský úrad, Hlavná 1221/36, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Žitava  
časť obce Vráble
Ulica: Žitavská

 

Okrsok číslo: 2
miestnosť: Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (napravo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

60, 61, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

 

Okrsok číslo: 3
miestnosť: Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (naľavo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
64, 65, 66, 67

 

Okrsok číslo: 4
miestnosť: Materská škola, Sídl. Lúky 1121/37, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky - od orientačného čísla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ulice Staničná, Vinohrady


Volebný obvod číslo : 2

Okrsok číslo: 5
miestnosť: Bývalá materská škola, Levická 278/3, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice l. mája
Krátka
Levická 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80
Moravská
Partizánska
Poštová

Sídl. Kaška
Šafárikova
Školská

Záhradná

 

Okrsok číslo: 6
miestnosť: Telocvičňa T-18, ul.1. mája 461/32, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Cintorínska
Družstevná
Hlavná
Hliníkova
Hviezdoslavova
Kostolná
Martina Benku
Nám. kpt. Nálepku
Okružná
Orechová
Štúrova
Za humnami

 

Okrsok číslo: 7
miestnosť: Základná škola, Levická ul. 903/64, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Bernolákova
Chalúpkova
Dukelská
Hurbanova
Kollárova
Kukučinova
Levická 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Podmájska
Sládkovičova

 

Okrsok číslo: 8
miestnosť: Materská škola - časť Horný Ohaj č. súp. 15, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Vráble – časť Horný Ohaj

 

Okrsok číslo: 9
miestnosť: Kultúrny dom - časť Dyčka, č. súp. 5, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Vráble – časť Dyčka


Rozdelenie okrskov na E-Gov

 

Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Vráble na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 360/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo rozsah výkonu funkcie primátorovi mesta Vráble na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018 - 2022 na plný úväzok.

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Primátor mesta Vráble vymenoval dňa 22. augusta 2018 podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva za zapisovateľa mestskej volebnej komisie na volebné obdobie 2018 - 2022 Ing. Andreja Džatka.

Kontakt: MsÚ Vráble, tel. 037 7777026, 0908230894, andrej.dzatko@vrable.sk

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

podatelna@vrable.sk

 

Informácia o zaregistrovaní kandidátov

 

Kandidáti na primátora mesta Vráble

 1. Tibor Tóth, Ing., 61 r., primátor, Šanca
 2. Peter Trubíni, 34 r., konateľ, nezávislý kandidát

 

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 1

 1. Zoltán Ács, Mgr., 71 r., zástupca primátora  mesta Vráble, Smer - sociálna demokracia
 2. Branislav Bányi, Mgr., 46 r., učiteľ, Smer - sociálna demokracia
 3. Peter Beták, 47 r., invalidný dôchodca, Šanca
 4. Martin Boldiš, MUDr., 38 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Monika Bujalková, Ing., 32 r., Export - import špecialistka, nezávislá kandidátka
 6. Anna Černayová, Bc., 47 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
 7. Peter Fritz, Mgr., 51 r., manažér, nezávislý kandidát
 8. Soňa Gáborová, 39 r., SZČO, Šanca
 9. Soňa Gajdošová, Mgr., 57 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia
 10. Henrieta Hubinská, Ing., 44 r., SZČO – maloobchod, Kresťanskodemokratické hnutie
 11. Michal Hudec, Ing., 59 r.,technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Erika Hudecová, Mgr., 47 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia
 13. Miloš Husár, 36 r., referent, nezávislý kandidát
 14. Stanislav Husár, 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 15. Ján Jamrich, Ing., 64 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
 16. Alena Kočkovská, Mgr., 59 r., riaditeľka SOŠ, Smer - sociálna demokracia
 17. Miloš Krupa, Ing., 27 r., projektový asistent, nezávislý kandidát
 18. Iryna Kučková, Ing., 32 r., konateľka cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka
 19. Valéria Lešková, 61 r., mechanička elektronických zariadení, Smer – sociálna demokracia
 20. Marian Libiak, Ing., 63 r., projektový manažér, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
 21. Ľudmila Maďarová, 48 r., poradkyňa klienta senior, Šanca
 22. Oľga Miklóssyová, MUDr., 46 r., lekárka, občianska aktivistka Vráble si ty, nezávislá kandidátka
 23. Flora Očovská, Ing., 40 r., vedúca strategického nákupu, nezávislá kandidátka
 24. Roman Oravec, Ing., 27 r., krajinný architekt, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
 25. Mário Oslanec, Mgr., 41 r., pedagóg, Šanca
 26. Sebastián Pavlis, Bc., 23 r., študent, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
 27. Július Ploth, Ing., 49 r., technik, Šanca
 28. Silvia Poláková, Ing., 46 r., ekonómka, Šanca
 29. Peter Puškár, MUDr., 36 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
 30. Zuzana Schmidtová, Mgr., 35 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia
 31. Simona Sucháňová, MUDr., 46 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie
 32. Dagmar Tóthová Skačanová, Ing., Mgr., 39 r., manažérka, Šanca

 

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 2

 1. Pavol Bíňovský, PhDr., 38 r., nákupca, nezávislý kandidát
 2. Magdaléna Friedlová, 38 r., operátorka výroby, Smer - sociálna demokracia
 3. Tomáš Goda, Ing., 36 r., vedúci pracovník v oblasti informačných technológií, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
 4. Jana Jankovičová, Mgr., PhD., 34 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
 5. Ingrid Klimantová, PaedDr., PhD., 47 r., SZČO, Šanca
 6. Marek Kováč, 39 r., klampiar, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Miroslav Kováč, 50 r., správca cintorína, Šanca
 8. Helena Kováčová, MUDr., 64 r., lekárka, nezávislá kandidátka
 9. Branislav Kúdela, Ing., 39 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Milan Mandák, 44 r., manažér, nezávislý kandidát
 11. Michal Mudrák, Ing., 38 r., manažér nástrojárne, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
 12. Jana Nagyová, Mgr., 33 r., personálna manažérka, nezávislá kandidátka
 13. Ladislav Pecek, 58 r., majster odborného výcviku, Šanca
 14. Lýdia Rapavá, Bc., 50 r., vychovávateľka ŠKD, Smer - sociálna demokracia
 15. Eva Repková, Ing., PhD., 43 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Vincent Sádovský, MUDr., 66 r., dôchodca, Šanca
 17. Miroslav Sojka, 67 r., dôchodca, Šanca
 18. Pavel Uhrecký, 70 r., dôchodca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita
 19. Matúš Uhrín, 37 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
 20. Milan Varga, 65 r., SZČO, Šanca
 21. Ivan Vozaf, Bc., 22 r., študent, nezávislý kandidát

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018

 


A. VOĽBY PRIMÁTORA MESTA
 
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 7509
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 3047
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 3046
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 2860
zvolený kandidát počet hlasov
Ing Tibor Tóth 2005

 


B1. VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

volebný obvod 1
(volebné okrsky 1, 2, 3 a 4)

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 3950
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1503
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1503
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 1467
zvolení kandidáti počet hlasov
Peter Puškár, MUDr.,
36 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
522
Marian Libiak, Ing.,
63 r., projektový manažér, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
490
Dagmar Tóthová Skačanová, Ing., Mgr., 
39 r., manažérka, Šanca
485
Mário Oslanec, Mgr.,
41 r., pedagóg, Šanca
409
Simona Sucháňová, MUDr.,
46 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie
409
Roman Oravec, Ing.,
27 r., krajinný architekt, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
369
Branislav Bányi, Mgr.,
46 r., učiteľ, Smer - sociálna demokracia
367
náhradníci počet hlasov
Oľga Miklóssyová, MUDr.,
46 r., lekárka, občianska aktivistka Vráble si ty, nezávislá kandidátka
343
Zoltán Ács, Mgr.,
71 r., zástupca primátora  mesta Vráble, Smer - sociálna demokracia
341
Sebastián Pavlis, Bc.,
23 r., študent, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
314
Ján Jamrich, Ing.,
64 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
307
Július Ploth, Ing.,
49 r., technik, Šanca
297
Soňa Gajdošová, Mgr.,
57 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia
296
Miloš Husár,
36 r., referent, nezávislý kandidát
282
Miloš Krupa, Ing.,
27 r., projektový asistent, nezávislý kandidát
253
Silvia Poláková, Ing.,
46 r., ekonómka, Šanca
246
Peter Beták,
47 r., invalidný dôchodca, Šanca
243
Ľudmila Maďarová,
48 r., poradkyňa klienta senior, Šanca
239
Martin Boldiš, MUDr.,
38 r., lekár, Kresťanskodemokratické hnutie
217
Michal Hudec, Ing.,
59 r.,technik, Kresťanskodemokratické hnutie
214
Peter Fritz, Mgr.,
51 r., manažér, nezávislý kandidát
186
Anna Černayová, Bc.,
47 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
180
Monika Bujalková, Ing.,
32 r., Export - import špecialistka, nezávislá kandidátka
172
Stanislav Husár,
63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
158
Flora Očovská, Ing.,
40 r., vedúca strategického nákupu, nezávislá kandidátka
126
Alena Kočkovská, Mgr.,
59 r., riaditeľka SOŠ, Smer - sociálna demokracia
122
Soňa Gáborová,
39 r., SZČO, Šanca
120
Zuzana Schmidtová, Mgr.,
35 r., učiteľka, Smer - sociálna demokracia
117
Henrieta Hubinská, Ing., 44 r., SZČO – maloobchod, Kresťanskodemokratické hnutie 110
Erika Hudecová, Mgr.,
47 r., štátny zamestnanec, Smer - sociálna demokracia
90
Iryna Kučková, Ing.,
32 r., konateľka cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka
86
Valéria Lešková, 61 r., mechanička elektronických zariadení, Smer – sociálna demokracia 73

 


B2. VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

volebný obvod 2
(volebné okrsky 5, 6, 7, 8 a 9)

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 3559
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1544
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1543
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 1515
zvolení kandidáti počet hlasov
Helena Kováčová, MUDr.,
64 r., lekárka, nezávislá kandidátka
712
Ladislav Pecek,
58 r., majster odborného výcviku, Šanca
474
Jana Nagyová, Mgr.,
33 r., personálna manažérka, nezávislá kandidátka
450
Tomáš Goda, Ing.,
36 r., vedúci pracovník v oblasti informačných technológií, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
440
Miroslav Kováč,
50 r., správca cintorína, Šanca
420
Vincent Sádovský, MUDr.,
66 r., dôchodca, Šanca
409
náhradníci počet hlasov
Milan Mandák,
44 r., manažér, nezávislý kandidát
408
Michal Mudrák, Ing.,
38 r., manažér nástrojárne, občiansky aktivista Vráble si ty, nezávislý kandidát
401
Marek Kováč,
39 r., klampiar, Kresťanskodemokratické hnutie
374
Eva Repková, Ing., PhD.,
43 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
366
Ingrid Klimantová, PaedDr., PhD.,
47 r., SZČO, Šanca
335
Jana Jankovičová, Mgr., PhD.,
34 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
307
Branislav Kúdela, Ing.,
39 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
294
Milan Varga,
65 r., SZČO, Šanca
292
Pavol Bíňovský, PhDr.,
38 r., nákupca, nezávislý kandidát
273
Ivan Vozaf, Bc.,
22 r., študent, nezávislý kandidát
229
Magdaléna Friedlová,
38 r., operátorka výroby, Smer - sociálna demokracia
224
Lýdia Rapavá, Bc.,
50 r., vychovávateľka ŠKD, Smer - sociálna demokracia
224
Miroslav Sojka,
67 r., dôchodca, Šanca
191
Pavel Uhrecký,
70 r., dôchodca, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita
169
Matúš Uhrín,
37 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
133

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka