Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Komunálne voľby 2014

Informácia o čase a mieste konania volieb

 

Mesto Vráble v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení  informuje o čase a mieste konania volieb:

1. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím 191/2014 zo 7. júla 2014 vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. sa v tento deň budú voľby konať od 7:00 do 20:00 hodiny.

 

2. Miesto konania volieb podľa jednotlivých volebných obvodov:

Podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. určilo mestské zastupiteľstvo na svojom 23. zasadnutí uzneseniami 342a/2014 a 342b/2014 2 volebné obvody nasledovne:

1. volebný obvod zahŕňa ulice Sídl. Lúky, Sídl. Žitava, Žitavská, Staničná, Vinohrady, Vráble

2. volebný obvod zahŕňa ulice 1. mája, Krátka, Levická, Moravská, Partizánska, Poštová, Šafárikova, Sídl. Kaška, Školská, Záhradná, Cintorínska, Družstevná, Hlavná, Hliníková, Hviezdoslavova, Kostolná, Ul. Martina Benku, Nám. kpt. Nálepku, Štúrova, Bernolákova, Chalupkova, Dukelská, Hurbanova, Kollárova, Kukučínova, Podmájska, Sládkovičova, Za Humnami, Orechová, Okružná, Horný Ohaj, Dyčka

Zároveň mestské zastupiteľstvo určilo počet poslancov na 13 nasledovne:

1. volebný obvod ..... 7 poslancov

2. volebný obvod ..... 6 poslancov

Následne, na základe rozhodnutia zastupiteľstva, podľa § 10 spomínaného zákona určuje primátor volebné okrsky a volebné miestnosti v nich:

 

Volebný obvod číslo: 1

 

Okrsok číslo: 1

miestnosť:

Mestský úrad, Hlavná 1221/36, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Žitava  
časť obce Vráble
Ulica: Žitavská

 

 

Okrsok číslo: 2

miestnosť:

Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (napravo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

60, 61, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

 

 

 

Okrsok číslo: 3

miestnosť:

Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (naľavo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
64, 65, 66, 67

 

 

 

Okrsok číslo: 4

miestnosť:

Materská škola, Sídl. Lúky 1121/37, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ulice Staničná, Vinohrady

 

Volebný obvod číslo : 2

 

Okrsok číslo: 5

miestnosť:

Bývalá materská škola, Levická 278/3, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice

l. mája
Krátka
Levická – pravá strana
Moravská
Partizánska
Poštová
Šafárikova
Sídl. Kaška
Školská
Záhradná

 

Okrsok číslo: 6

miestnosť:

Telocvičňa T-18, ul.1. mája 461/32, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice

Cintorínska
Družstevná
Hlavná
Hliníkova
Hviezdoslavova
Kostolná
Martina Benku
Nám. kpt. Nálepku
Okružná
Orechová
Štúrova
Za humnami

 

Okrsok číslo: 7

miestnosť:

Základná škola, Levická ul. 903/64, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice

Bernolákova
Chalúpkova
Dukelská
Hurbanova
Kollárova
Kukučinova
Levická - ľavá strana
Podmájska
Sládkovičova

 

Okrsok číslo: 8

miestnosť:

Kultúrny dom - časť Horný Ohaj, č. súp. 38, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Horný Ohaj

 

Okrsok číslo: 9

miestnosť:

Kultúrny dom - časť Dyčka, č. súp. 5, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Dyčka

Vráble, dňa 27. augusta 2014
Ing.Tibor Tóth, primátor mesta Vráble

 

 


 


 

Informácia o počte obyvateľov

V zmysle § 16 ods. 9 (posledná veta) zákona č. 346/1990 "Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb."

Mesto Vráble má trvalo uverejnený počet obyvateľov v sekcii "Transparentné mesto".

  

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie

Primátor mesta Vráble vymenoval dňa 28. augusta 2014 podľa § 11a zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí za zapisovateľa mestskej volebnej komisie na volebné obdobie 2014 - 2018 Ing. Andreja Džatka.

Kontakt: MsÚ Vráble, tel. 037 7777026, andrej.dzatko@vrable.sk

  

Informácia o zaregistrovaní kandidátov pre Voľby do orgánov samosprávy mesta Vráble, konané dňa 15. 11. 2014

Kandidáti na primátora mesta Vráble

Ján Jamrich, Ing., 60 r., riaditeľ, Vráble Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát
Dušan Kúdela, Ing., 67 r., technik, Vráble, Hliníková 1208/29, KDH
Marian Libiak, Ing., 59 r., projektový manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, nezávislý kandidát
Ladislav Prešinský, Mgr., 36 r., manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, nezávislý kandidát
Tóth Tibor, Ing., 57 r., primátor, Vráble, Sídl. Žitava 1401/14, SDKÚ-DS, SMER-SD

 

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 1

Zoltán Ács, Mgr., 67 r., dôchodca, Vráble, Sídl. Lúky 1129/48, SDKÚ-DS, SMER-SD
Branislav Bányi, Mgr., 42 r., učiteľ, Vráble, Sídl. Lúky 1118/32, SDKÚ-DS, SMER-SD
Pavol Brieška, 32 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, KDH
Anna Černayová, Bc., 43 r., zdravotná sestra, Vráble, Sídl. Žitava 1400/6, nezávislá kandidátka
Peter Fritz, Mgr., 48 r., novinár, Vráble, Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát
Soňa Gajdošová, Mgr., 53 r., učiteľka, Vráble, Sídl. Lúky 1112/16, SDKÚ-DS, SMER-SD
Erika Golhová, 48 r., učiteľka MŠ, Vráble, Sídl. Lúky 1130/51, KDH
Stanislav Hamar, 28 r., podnikateľ, Vráble, Sídl. Lúky 1229/84, SNS
Michal Hudec, Ing., 55 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1131/52, KDH
Vladimír Ivanička, 33 r., manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1132/54, nezávislý kandidát
Ján Jamrich, Ing., 60 r., riaditeľ, Vráble, Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát
Jakub Kéry, Bc., 23 r., študent, Vráble, Sídl. Lúky 1111/11, nezávislý kandidát
Miroslav Meluš, Mgr., 34 r., obchodný manažér, Vráble, Podmájska 1082/17, SDKÚ-DS, SMER-SD
Miriam Michaličková, MUDr., 40 r., lekárka, Vráble, Družstevná 1083/55, SDKÚ-DS, SMER-SD
Mário Oslanec, Mgr., 37 r., učiteľ, Vráble, Sídl. Lúky 1225/71, SDKÚ-DS, SMER-SD
Július Ploth, Ing., 45 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1115/22, KDH
Marek Puškár, Bc., 25 r., SZČO, Vráble, Sídl. Lúky 1128/44, NOVA
Dagmar Tóthová Skačanová, Ing., Mgr., 35 r., manažérka, Vráble, Štúrova 1189/98, SDKÚ-DS, SMER-SD

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 2

Ivana Bujalková, 33 r., technológ kalkulant, Vráble, Horný Ohaj 100, nezávislá kandidátka
Jozef Demeš, 63 r., dôchodca, Vráble, Sídl. Lúky 1117/31, SDKÚ-DS, SMER-SD
Anton Friedl, Mgr., 53 r., učiteľ, Vráble, Hliníková 1329/20, SDKÚ-DS, SMER-SD
Juraj Húdik, 45 r., robotník, Vráble, Sídl. Lúky 1129/48, KDH
Branislav Kováč, Mgr., 33 r., technik, Vráble, sídl. Lúky 1131/52, KDH
Helena Kováčová, MUDr., 60 r., lekárka, Vráble, Kollárova 1054/6, SDKÚ-DS, SMER-SD
Milan Mandák, 40 r., podnikateľ, Vráble, Dyčka 12, nezávislý kandidát
Ladislav Pecek, 54 r., majster odborného výcviku, Vráble, Štúrova 1206/92, SDKÚ-DS, SMER-SD
Peter Puškár, MUDr., 32 r., lekár, Vráble, Horný Ohaj 408, KDH
Juraj Sojka, Ing., 33 r., vedúci dopravy, Vráble, Okružná 1687/2, NOVA
Simona Sucháňová, MUDr., 42 r., lekárka, Vráble, Podmájska 1067/40, KDH
Jozef Ürge, 44 r., živnostník, Vráble, Hliníková 1163/44, SDKÚ-DS, SMER-SD
Peter Vojtek, Bc., 61 r., poľnohospodársky pracovník, Vráble, Sídl. Lúky 1134/62, SDKÚ-DS, SMER-SD

 

Ing. Andrej Džatko – zapisovateľ mestskej volebnej komisie

  

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch

Mestská volebná komisia vo Vrábľoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Volebný obvod č. 1

 

 1. Zoltán Ács, Mgr., 67 r., dôchodca, Vráble, Sídl. Lúky 1129/48, SDKÚ-DS, SMER-SD

 2. Branislav Bányi, Mgr., 42 r., učiteľ, Vráble, Sídl. Lúky 1118/32, SDKÚ-DS, SMER-SD

 3. Pavol Brieška, 32 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, KDH

 4. Anna Černayová, Bc., 43 r., zdravotná sestra, Vráble, Sídl. Žitava 1400/6, nezávislá kandidátka

 5. Peter Fritz, Mgr., 48 r., novinár, Vráble, Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát

 6. Soňa Gajdošová, Mgr., 53 r., učiteľka, Vráble, Sídl. Lúky 1112/16, SDKÚ-DS, SMER-SD

 7. Erika Golhová, 48 r., učiteľka MŠ, Vráble, Sídl. Lúky 1130/51, KDH

 8. Stanislav Hamar, 28 r., podnikateľ, Vráble, Sídl. Lúky 1229/84, SNS

 9. Michal Hudec, Ing., 55 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1131/52, KDH

 10. Vladimír Ivanička, 33 r., manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1132/54, nezávislý kandidát

 11. Ján Jamrich, Ing., 60 r., riaditeľ, Vráble, Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát

 12. Jakub Kéry, Bc., 23 r., študent, Vráble, Sídl. Lúky 1111/11, nezávislý kandidát

 13. Miroslav Meluš, Mgr., 34 r., obchodný manažér, Vráble, Podmájska 1082/17, SDKÚ-DS, SMER-SD

 14. Miriam Michaličková, MUD r., 40r., lekárka, Vráble, Družstevná 1083/55, SDKÚ-DS, SMER-SD

 15. Mário Oslanec, Mgr., 37 r., učiteľ, Vráble, Sídl. Lúky 1225/71, SDKÚ-DS, SMER-SD

 16. Július Ploth, Ing., 45 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1115/22, KDH

 17. Marek Puškár, Bc., 25 r., SZČO, Vráble, Sídl. Lúky 1128/44, NOVA

 18. Dagmar Tóthová Skačanová, Ing., Mgr., 35 r., manažérka, Vráble, Štúrova 1189/98, SDKÚ-DS, SMER-SD

Volebný obvod č. 2

 1. Ivana Bujalková, 33 r., technológ kalkulant, Vráble, Horný Ohaj 100, nezávislá kandidátka
 2. Jozef Demeš, 63 r., dôchodca, Vráble, Sídl. Lúky 1117/31, SDKÚ-DS, SMER-SD
 3. Anton Friedl, Mgr., 53 r., učiteľ, Vráble, Hliníková 1329/20, SDKÚ-DS, SMER-SD
 4. Juraj Húdik, 45 r., robotník, Vráble, Sídl. Lúky 1129/48, KDH
 5. Branislav Kováč, Mgr., 33 r., technik, Vráble, Sídl. Lúky 1131/52, KDH
 6. Helena Kováčová, MUDr., 60 r., lekárka, Vráble, Kollárova 1054/6, SDKÚ-DS, SMER-SD
 7. Milan Mandák, 40 r., podnikateľ, Vráble, Dyčka 12, nezávislý kandidát
 8. Ladislav Pecek, 54 r., majster odborného výcviku, Vráble, Štúrova 1206/92, SDKÚ-DS, SMER-SD
 9. Peter Puškár, MUDr., 32 r., lekár, Vráble, Horný Ohaj 408, KDH
 10. Juraj Sojka, Ing., 33 r., vedúci dopravy, Vráble, Okružná 1687/2, NOVA
 11. Simona Sucháňová, MUDr., 42 r., lekárka, Vráble, Podmájska 1067/40, KDH
 12. Jozef Ürge, 44 r., živnostník, Vráble, Hliníková 1163/44, SDKÚ-DS, SMER-SD
 13. Peter Vojtek, Bc., 61 r., poľnohospodársky pracovník, Vráble, Sídl. Lúky 1134/62, SDKÚ-DS, SMER-SD

Vo Vrábľoch 29. septembra 2014
Miroslav Sojka, predseda volebnej komisie

  

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora vo Vrábľoch

Mestská volebná komisia vo Vrábľoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Ján Jamrich, Ing., 60 r., riaditeľ, Vráble Sídl. Žitava 1625/26, nezávislý kandidát
 2. Dušan Kúdela, Ing., 67 r., technik, Vráble, Hliníková 1208/29, KDH
 3. Marian Libiak, Ing., 59 r., projektový manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, nezávislý kandidát
 4. Ladislav Prešinský, Mgr., 36 r., manažér, Vráble, Sídl. Lúky 1134/60, nezávislý kandidát
 5. Tibor Tóth, Ing., 57 r., primátor, Vráble, Sídl. Žitava 1401/14, SDKÚ-DS, SMER-SD

 

Vo Vrábľoch 24. septembra 2014
Miroslav Sojka, predseda volebnej komisie

 

Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na primátora mesta Vráble

Dňa 29. októbra 2014 bol predsedovi Mestskej volebnej komisie vo Vrábľoch doručený list nezávislého kandidáta Jána Jamricha s Vyhlásením o vzdaní sa kandidatúry na primátora mesta Vráble v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia zákona "zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na ne neprihliada"

  

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Vráble konaných 15. novembra 2014

 

VOĽBY PRIMÁTORA
zo zapísaných voličov: 7651
volilo: 3943
% účasti 51,54
zvolený kandidát počet hlasov
Tibor Tóth 2129
nezvolení kandidáti počet hlasov
Ladislav Prešinský

1388

Marian Libiak 297
Dušan Kúdela 72
Ján Jamrich (vzdal sa) 12
VOĽBY POSLANCOV
volebný obvod 1
volebné okrsky: 1, 2, 3, 4
zo zapísaných voličov: 4085
volilo: 1948
% účasti 47,69
zvolení kandidáti počet hlasov
Zóltán Ács 728
Mário Oslanec 678
Dagmar Tóthová Skačanová 678
Soňa Gajdošová 616
Branislav Bányi 553
Erika Golhová 544
Ján Jamrich 500
náhradníci počet hlasov
Miriam Michaličková 488
Marek Puškár 484
Anna Černayová 473
Peter Fritz 461
Július Ploth 401
Michal Hudec 373
Miroslav Meluš 367
Pavol Brieška 358
Vladimír Ivanička 324
Stanislav Hamar 319
Jakub Kéry 318
volebný obvod 2
volebné okrsky: 5, 6, 7, 8, 9
zo zapísaných voličov: 3566
volilo: 1995
% účasti 55,95
zvolení kandidáti počet hlasov
Helena Kováčová 1093
Ladislav Pecek 866
Peter Puškár 774
Jozef Demeš 707
Simona Sucháňová 636
Milan Mandák 610
náhradníci počet hlasov
Ivana Bujalková 546
Jozef Ürge 535
Anton Frídl 516
Peter Vojtek 485
Juraj Sojka 435
Juraj Húdik 336
Branislav Kováč 279

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka