Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Komunálne voľby 2010

Informácia o čase a mieste konania volieb

 

Mesto Vráble v súlade s § 10 ods.2 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov informuje o čase a mieste konania volieb :

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú dňa 27. novembra 2010 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny

 

2. Miesto konania volieb podľa jednotlivých volebných obvodov:
 

Volebný obvod číslo: 1

 

Okrsok číslo: 1

miestnosť:

Mestský úrad, Hlavná 1221/36, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

7, 8, 9, 10, 11, 12,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Sídl. Žitava

- od orientačného čísla

1, 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

32, 33, 34Okrsok číslo: 2

miestnosť:

Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
57 ,58, 59,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

 

Okrsok číslo: 3

miestnosť:

Materská škola, Sídl. Lúky 1121/37, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
31, 32, 33, 34, 35, 36,
50, 51, 52 , 53, 54, 55, 56,
60, 61, 62, 63,
89, 90, 91, 92
Ulice

Staničná, Vinohrady

 

Volebný obvod číslo : 2

 

Okrsok číslo: 4

miestnosť:

Bývalá materská škola, Levická 278/3, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Ulice

l. mája
Krátka
Levická – pravá strana
Moravská
Partizánska
Poštová
Šafárikova
Sídl. Kaška
Školská
Záhradná

 

Okrsok číslo: 5

miestnosť:

Telocvičňa T-18, ul.1. mája 461/32, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Ulice

Cintorínska
Družstevná
Hlavná
Hliníkova
Hviezdoslavova
Kostolná
Martina Benku
Nám. kpt. Nálepku
Okružná
Orechová
Štúrova
Za humnami

 

Okrsok číslo: 6

miestnosť:

Základná škola, Levická ul. 903/64, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Ulice

Bernolákova
Chalúpkova
Dukelská
Hurbanova
Kollárova
Kukučinova
Levická - ľavá strana
Podmájska
Sládkovičova

 

Okrsok číslo: 7

miestnosť:

Materská škola - časť Horný Ohaj, č.súp.15, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Horný Ohaj

 

Okrsok číslo: 8

miestnosť:

Kultúrny dom - časť Dyčka, č. súp. 5, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávnych krajov bývajúcich na:
Ulice

Vráble – časť Dyčka

Vráble, dňa 7.10.2010
Ing.Tibor Tóth, primátor mesta Vráble, v. r.
  

Informácia o počtoch poslancov vo volebných obvodoch

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch podľa § 9 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 16.6.2010 č. 105b/2010 určilo, že Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení v 2 volebných obvodoch:

 • Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa 4857 obyvateľov a patria doň Sídlisko Lúky, Sídlisko Žitava, Staničná ulica a Vinohrady - bude zvolených 7 poslancov
 • Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa 4336 obyvateľov a patria doň Ul. 1. mája, Krátka, Levická, Moravská, Partizánska, Poštová, Šafárikova, sídlisko Kaška, Školská, Záhradná, Cintorínska, Družstevná, Hlavná, Hliníková, Hviezdoslavova, Kostolná, Martina Benku, Nám. kpt. Nálepku, Štúrova, Bernolákova, Chalupkova, Dukelská, Hurbanova, Kollárova, Kukučínova, Podmájska, Sládkovičova, Za humnami, Orechová, Okružná, Horný Ohaj, Dyčka - bude zvolených 6 poslancov

Počet obyvateľov mesta Vráble ku dňu 17. 6. 2010 :   9 193

  

Informácia o zaregistrovaní kandidátov pre Komunálne voľby do orgánov samosprávy mesta Vráble, konaných dňa 27. 11. 2010

Kandidáti na primátora mesta Vráble

Kováč Pavol, Ing., 55 r., prednosta OÚ životného prostredia, SMER-SD, SNS
Tóth Tibor, Ing., 53 r., primátor, SDKÚ-DS, KDH, SaS

 

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 1

Ács, Zoltán, Mgr., 64 r., učiteľ, SMER-SD, SNS
Černáková, Ľubica, Mgr., 49 r., asistentka podpredsedu NSK, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Gajdošová, Dana, Mgr., 30 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
Gajdošová, Soňa, Mgr., 49 r., učiteľka, SMER-SD, SNS
Hudec, Michal, Ing., 51 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Hudecová, Erika, Mgr., 39 r., štátny zamestnanec, SMER-SD, SNS
Kokavcová, Hana, 47 r., učiteľka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Libiak, Marián, Ing., 55 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Meluš, Miroslav, PaedDr., 56 r., pedagóg, SMER-SD, SNS
Nilašová, Magdaléna, RSDr., 62 r., reprezentant Alianz, SMER-SD, SNS
Pichňa, Milan, Ing., 47 r., stavbyvedúci, SMER-SD, SNS
Ploth, Július, Bc., 41 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Prešinský, Ladislav, Mgr., 32 r., učiteľ, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Skačanová, Dagmar, Ing., 31 r., manažérka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Vojtek, Peter, Bc., 57 r., štátny zamestnanec, ĽS - HZDS

Kandidáti na poslancov MsZ vo Vrábľoch - Volebný obvod č. 2
Demeš, Jozef, 58 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Kováč, Branislav, Mgr., 29 r., odborný radca, nezávislý kandidát
Kováčová, Helena, MUDr., 56 r., všeobecná lekárka, SMER-SD, SNS
Kozlík, Peter, Ing., 35 r., odborný laborant, nezávislý kandidát
Kúdela, Dušan, Ing., 63 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Kyseľ, Ján, PaedDr., 62 r., zástupca riaditeľa, SMER-SD, SNS
Madurkayová, Soňa, 58 r., dôchodkyňa, SMER-SD, SNS
Oťapková, Eva, 59 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
Pecek, Ladislav, 50 r., majster odborného výcviku, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Rapavá, Lýdia, 42 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
Sojka, Juraj, Ing., 29 r., vedúci dopravy, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Sucháňová, Simona, MUDr., 38 r., lekárka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Uhrecký, Pavel, 62 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Ürge, Jozef, 40 r., mechanik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
Vajzer, Miroslav, 43 r., SZČO, nezávislý kandidát
Valach, Juraj, 63 r., dôchodca, SMER-SD, SNS
Zradulová, Alžbeta, PhDr., 59 r., psychológ, nezávislý kandidát

Imrich Vojtek – zapisovateľ mestskej volebnej komisie

  

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch

Mestská volebná komisia vo Vrábľoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
 

Volebný obvod č. 1:

 1. Zoltán Ács, Mgr., 64 r., učiteľ, SMER-SD, SNS
 2. Ľubica Černáková, Mgr., 49 r., asistentka podpredsedu NSK, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 3. Dana Gajdošová, Mgr., 30 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
 4. Soňa Gajdošová, Mgr., 49 r., učiteľka, SMER-SD, SNS
 5. Michal Hudec, Ing., 51 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 6. Erika Hudecová, Mgr., 39 r., štátna zamestnankyňa, SMER-SD, SNS
 7. Hana Kokavcová, 47 r., učiteľka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 8. Marian Libiak, Ing., 55 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 9. Miroslav Meluš, PaedDr., 56 r., pedagóg, SMER-SD, SNS
 10. Magdaléna Nilašová, RSDr., 62 r., reprezentantka Alianz S.p., SMER-SD, SNS
 11. Milan Pichňa, Ing., 47 r., stavbyvedúci, SMER-SD, SNS
 12. Július Ploth, Bc., 41 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 13. Ladislav Prešinský, Mgr., 32 r., učiteľ, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 14. Dagmar Skačanová, Ing., 31 r., manažérka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 15. Peter Vojtek , Bc., 57 r., štátny zamestnanec, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 2 :

 1. Jozef Demeš, 58 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 2. Branislav Kováč, Mgr., 29 r., KÚŽP, zástupca vedúceho odboru ,odborný radca, nezávislý kandidát
 3. Helena Kováčová, MUDr., 56 r., všeobecná lekárka, SMER-SD, SNS
 4. Peter Kozlík, Ing., 35 r., odborný laborant, nezávislý kandidát
 5. Dušan Kúdela, Ing., 63 r., technik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 6. Ján Kyseľ, PaedDr., 62 r., zástupca riaditeľa SOŠ, SMER-SD, SNS
 7. Soňa Madurkayová, 58 r., dôchodkyňa, SMER-SD, SNS
 8. Eva Oťapková, 59 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
 9. Ladislav Pecek, 50 r., majster odborného výcviku, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 10. Lýdia Rapavá, 42 r., vychovávateľka, SMER-SD, SNS
 11. Juraj Sojka, Ing., 29 r., vedúci dopravy, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 12. Simona Sucháňová, MUDr., 38 r., lekárka, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 13. Pavel Uhrecký, 62 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 14. Jozef Ürge, 40 r., mechanik, SDKÚ-DS, KDH, SaS
 15. Miroslav Vajzer, 43 r., SZČO, nezávislý kandidát
 16. Juraj Valach, 63 r., dôchodca, SMER-SD, SNS
 17. Alžbeta Zradulová, PhDr., 59 r., psychologička, nezávislý kandidát

 

Vo Vrábľoch 13. 10. 2010
Miroslav Sojka, predseda volebnej komisie

  

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora vo Vrábľoch

Mestská volebná komisia vo Vrábľoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Pavol Kováč, Ing., 55 r., prednosta Obvodného úradu životného prostredia, SMER – sociálna demokracia a Slovenská národná strana
 2. Tibor Tóth, Ing., 53 r., primátor, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita

 

 

Vo Vrábľoch 13. 10. 2010
Miroslav Sojka, predseda volebnej komisie

  

Výsledky

VOĽBY PRIMÁTORA
zo zapísaných voličov: 7641
volilo: 3099
% účasti 40,56
zvolený kandidát počet hlasov
Tibor Tóth 2343
nezvolený kandidát počet hlasov
Pavol Kováč 694
VOĽBY POSLANCOV
volebný obvod 1
volebné okrsky: 1,2,3
zo zapísaných voličov: 4064
volilo: 1485
% účasti 36,54
zvolení kandidáti počet hlasov
Marian Libiak 753
Ladislav Prešinský
669
Zóltán Ács 649
Dagmar Skačanová
642
Ľubica Černáková 596
Michal Hudec 509
Július Ploth
481
náhradníci počet hlasov
Hana Kokavcová 462
Soňa Gajdošová 456
Miroslav Meluš 394
Peter Vojtek 380
Erika Hudecová 350
Dana Gajdošová 330
Milan Pichňa 312
Magdaléna Nilašová 212
volebný obvod 2
volebné okrsky: 4,5,6,7,8
zo zapísaných voličov: 3577
volilo: 1614
% účasti 45,12
zvolení kandidáti počet hlasov
Ladislav Pecek 795
Helena Kováčová
665
Jozef Demeš
648
Simona Sucháňová
647
Dušan Kúdela 576
Jozef Ürge
523
náhradníci počet hlasov
Juraj Sojka 450
Eva Oťapková 449
Juraj Valach 441
Lýdia Rapavá 342
Peter Kozlík 338
Alžbeta Zradulová 306
Miroslav Vajzer 274
Branislav Kováč 266
Soňa Madukayová 262
Ján Kyseľ 253
Pavel Uhrecký 189

 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka