Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Vráble

Informácia pre kandidujúce subjekty

V meste Vráble zabezpečuje organizáciu volieb Oddelenie organizačné a správne MsÚ: Juraj Čokyna, Ľubica Beláková, Andrej Džatko.

 

 

 


Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

§ 138 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

Okrsková volebná komisia

(1) Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).
 
(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.
 
(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (na adresu podatelna@vrable.sk) . Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 

webygroup

dnes je: 17.11.2017

meniny má: Klaudia

Valid HTML 4.01 Transitional


18339468

Úvodná stránka