Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Prenájom nebytových priestorov (19.9.)Vytlačiť
 

Mesto Vráble vyhlasuje v súlade s §281 až §288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov vo Vrábľoch:

v budove MsÚ Hlavná 1221 ( prízemie bývalá prevádzka cukrárne) – priestor o výmere cca 145 m2. Jedná sa o priestory nachádzajúce sa v atraktívnej zóne centra mesta v objekte, kde okrem MsÚ sídlia aj ďalšie štátne a súkromné inštitúcie vytvárajúce potenciál budúcej klientely.

S ú ť a ž n é   p o d m i e n k y:

1. Predkladanie súťažných návrhov sa uskutoční dňa 4.10.2012 o 15.00 hod. v malej zasadačke MsÚ vo Vrábľoch, Hlavná ul. 1221 – II. posch. osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to na tlačive, ktoré súťažiaci dostanú a po vyplnení odovzdajú hodnotiacej komisii.
2. Predmetom prenájmu sú priestory v budove ZBOV(budova MsÚ)Hlavná 1221, Vráble o výmere cca 145 m2 – minimálna cena nájmu je 40 €/m2/rok.
• Okrem ceny za podlahovú plochu je nájomca povinný uhrádzať aj náklady za el. energiu, kúrenie, vodu, resp. iné poskytované služby. Po predložení súťažných návrhov a následnom prečítaní návrhov ceny nájmu za podlahovú plochu budú mať možnosť súťažiaci po vyzvaní hodnotiacou komisiou svoje cenové ponuky v súťažnom návrhu zvýšiť opakovane, pričom výška navýšenia musí byť min. 5 €/m2/rok oproti poslednej najvyššej cenovej ponuke v predložených súťažných návrhoch. Kritériom pre vyhodnotenie súťaže bude zámer využitia priestorov, výška ponúknutej sumy za podlahovú plochu v €/m2/rok a rozsah rekonštrukcie a úprav priestorov
3. Súťažiaci je povinný predložiť k súťažnému návrhu aj stručný podnikateľský zámer využitia priestorov a v prípade rekonštrukcie priestorov aj návrh úprav a vyčíslenie výšky investície. Všetky stavebné úpravy musia byť odsúhlasené Mestom Vráble. Po prehodnotení výšky investície je možnosť uzatvorenia dlhodobého nájmu.
4. Súťažiaci budú o výbere víťazného návrhu informovaní najneskôr do 10 dní po vyhodnotení súťaže.
5. Víťaz súťaže je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu na prenájom priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže najneskôr do 10 dní od vyzvania vyhlasovateľom súťaže. Po ubehnutí uvedenej lehoty nie je vyhlasovateľ viazaný výsledkom súťaže a nie je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu na priestory , ktoré sú predmetom súťaže .
6. Mesto Vráble si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
 

Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu prenájmu ako aj dohodnutie termínu jeho obhliadky je možné získať prostredníctvom p. Vojteka - ved. oddelenia podnikateľských činností a správy majetku Mesta Vráble na MsÚ Vráble osobne na č. dv. 221 alebo telefonicky na tel. č. 037/7777030, 0915/570946.


 
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka