Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby povoľuje Mesto Vráble na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať prílohy uvedené v tlačive.

Drobnými stavbami (§139 ods. 6 stavebného zákona) sa rozumie :

stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. na bývanie, pre stavbu občianskej vybavenosti, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a to :

1/ prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvertsva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

2/ podzemné stavby, ak ich zstavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m, napr. pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú (§ 139 ods. 7 stavebného zákona) aj :

1/ stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m, napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

2/ oplotenie,

3/ prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,

4/ nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Kontakt: Mestský úrad - Oddelenie životného prostredia a výstavby,
III. posch., č. dv. 305, kde poskytnú tlačivo a prípadné poradenstvo p. Ing. Szabó, alebo môžete zavolať na tel. č. 037/7777042.
Čo potrebujeme: doručiť písomnú žiadosť poštou príp. do podateľne mestského úradu
- ponuka tlačiva
Súvisiace predpisy: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Poplatok: 10 €
Lehota na vybavenie: do 30 dní

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka