Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Vráble

Farské spoločenstvo

Farské oznamy na stiahnutie:


 

Kostol_Vráble_03.jpg

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vráble

Oznamy pre 30.04.2017 až 07.05.2017

 


 

Liturgický kalendár

 

Pondelok

Sv. Jozefa, robotníka

Utorok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Štvrtok

Sv. Floriána, mučeníka

Piatok

PRVÝ PIATOK V MESIACI

Sobota

PRVÁ SOBOTA V MESIACI

Nedeľa

ŠTVRTÁ veľkonočná nedeľa

 


 

Úmysly sv. omší

NEDEĽA

30. Apríl 2017

TRETIA

VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

8:00

9:30

10:45

18:00

 

H.Ohaj

 

 

Za veriacich

†  František Šimko

† Jozef Marek (2.výročie) rodičia z oboch strán a †  z rodiny

† Ján Šmodrk (1.výročie)

PONDELOK

6:30

18:00

 

† Rozália Šuníková (16. výročie)

Poďakovanie za Božie dobrodenia a prosba za zdravie

   a Božie požehnanie

UTOROK

 6:30

16:30

 

18:00

 

Klasov

Za Božiu pomoc

† Vincent Paulovič, Štefan, Jozef Maťo, Margita,

   rodičia a súrodenci  (MAGY.)

Na úmysel celebranta

STREDA

6:30

 

16:30

18:00

 

 

H.Ohaj

 

† Jozef Galaba (40. výročie), manželka Rozália, syn

   Imrich a rodičia z oboch strán

† Dudáš Vincent  (MAGY.)

† Štefánia Imreová, manžel Jozef a syn Ján

ŠTVRTOK

6:30

18:00

 

† Ján Trubíni, manželka Mária, syn Vincent a manželka Anna

Na úmysel celebranta

adorácia

PIATOK

PRVÝ PIATOK

V MESIACI

6:30

16:30

18:00

 

Klasov

 

Za rodinu Šiškovú

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

† Jozef a Margita Piešikoví a † z rodiny     

sv. omša s katechézou pre deti

SOBOTA

6:30

 

13:30

15:00

15:00

16:30

18:00

 

 

 

 

Klasov

Za živých i † členov Spolku sv. ruženca      

Pobožnosť 1. soboty

Sobáš so sv. omšou: Ing. Peter Uhrin a Ing. Zuzana Piešiková

Sobáš so sv. omšou: Daniel Ďurovič a Zuzana Valentová

Sobáš so sv. omšou: Štefan Škultéty a Erika Botková

Sobáš so sv. omšou: Andrej Harčarufka a Lucia Husárová

Za novopokrstených

NEDEĽA

07. Máj 2017

 

ŠTVRTÁ

VEĽKONOČNÁ

NEDEĽA

8:00

8:00

9:30

 

9:30

10:45

10:45

18:00

 

Klasov

H.Ohaj

 

Dyčka

Klasov

Za veriacich

Poďakovanie za 70 rokov života (MAGY.)

† Jókai Ľudovít, manželka Alžbeta, synovia František,

   Jozef a Imrich   (MAGY.)

 

Za uzdravenie

† František Šimko

† Alexius Hraška (25. výročie), manželka Bernardína a † z rodiny


 

Ostatné oznamy

 1. Začíname mariánsky mesiac máj. Na začiatku večerných svätých omší sa budeme modlievať krátku majovú pobožnosť.
 2. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budeme pol hodinu pred sv. omšami i počas sv. omší. V piatok počas večernej sv. omše už nespovedáme. Okrem toho budeme spovedať vo štvrtok od 16:30.
 3. V Hornom Ohaji spovedáme v stredu od 15:30 a v Klasove v piatok od 15:30.
 4. Chorých budeme spovedať v celej farnosti ako zvyčajne v piatok od 8:30.
 5. V sobotu počas večernej sv. omše budeme vysluhovať sviatosti kresťanskej iniciácie – krst, birmovanie a eucharistiu dospelým katechumenom.
 6. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Na budúce nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera – sa bude konať zbierka na náš kňazský seminár v Nitre. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary!
 7. Dňa 5. – 6. mája sa uskutoční púť do Krakova do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Odchod autobusu bude 5. mája (piatok) o 22:00 z autobusovej stanice. Cena púte je 20 EUR. Zapisovať sa môžete u pani Penzešovej v Nezábudke. Prineste si so sebou občiansky preukaz alebo pas.
 8. Záujemci o členstvo v ružencovom bratstve sa môžu prihlásiť u p. kostolníka v sakristii.
 9. Nácvik detí na prvé sväté prijímanie s kňazom bude tu v Vrábľoch v utorok 9. mája a vo štvrtok 11. mája o 16:00. Účasť všetkých detí je povinná!
 10. V dňoch od 23. do 26. augusta sa uskutoční detský farský tábor v Penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch. Cena tábora pre jedno dieťa je 60 €. Zapísať sa možete v sakristii alebo na fare. Bližšie informácie sa dozviete na fare.
 11. Bohuznámi darovali na kostol 30 €. Pán Boh zaplať za milodar!

 

*****************************************************

 

Jubilejný rok fatimských zjavení

Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok úplné odpustky


Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich.

 

Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Zdroj: Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)


 


 

Fotogaléria:

 

Fotogaleriu si možete pozrieť vo fotogalérii na podstránke farského spoločenstva alebo TU.

 


 

webygroup

dnes je: 30.4.2017

meniny má: Anastázia

Valid HTML 4.01 Transitional


16816900

Úvodná stránka