Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Vráble

Farské spoločenstvo

Farské oznamy na stiahnutie:


 

 

Kostol_Vráble_03.jpg

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Vráble

Oznamy pre 18.06.2017 až 25.06.2017

 


 

Liturgický kalendár

 

Pondelok

Sv. Romualda, opáta

Utorok

Féria

Streda

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Štvrtok

Sv. Pavlína z Noly, biskupa

Sv. Jána Fischera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA  JEŽIŠOVHO

Sobota

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

Nedeľa

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

PÚŤ K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

 


 

Úmysly sv. omší

NEDEĽA

18. Jún2017

JEDENÁSTA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

8:00

9:30

10:00

 

10:00

18:00

 

H.Ohaj

Klasov

† Anna a Viliam Surovcoví a † z rodiny

† Ladislav Bogyo a rodičia

† Vojtech Tóth, Helena, rodičia, súrodenci,

    František Bene a rodičia

Za veriacich

† František Varga a rodičia z oboch strán

PONDELOK

6:30

18:00

 

 

† Ondrej Dolník a manželka Katarína

† Ľudovít Brat, Šarlota a rodičia z oboch strán

UTOROK

 6:30

16:30

18:00

 

Klasov

† Štefan Trubíni, manželka Mária a rodičia z oboch strán

† Jozef Paulovič  (MAGY.)

Na úmysel celebranta

STREDA

6:30

16:30

18:00

 

H.Ohaj

† Jozef Paulík a rodičia z oboch strán

† Varga Imrich, Rozália, Imrich a Magdaléna  (MAGY.)

† Štefan Kováč a rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK

6:30

 

18:00

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bálkovú,

   Vlčkovú a Paulíkovú

Na úmysel celebranta

adorácia

PIATOK

NAJSVÄTEJŠIEHO

SRDCA

 JEŽIŠOVHO

6:30

14:30

16:30

18:00

 

 

Klasov

 

† Margita Kozlíková, manžel Rudolf a dcéra Ľudmila

Sobáš bez sv. omše: Ing. Tomáš Mališka a Ing. Monika Izáková

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

† Viktória Madolová, manžel Pavel a rodičia z oboch strán

Sv. omša s katechézou pre deti

SOBOTA

6:30

18:00

 

† Ľudovít Havala (20. výročie) a rodičia z oboch strán

† Marián Bujalko a † z rodiny

NEDEĽA

25. Jún2017

 

DVANÁSTA

NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

7:00

7:00

10:00

 

18:00

 

H.Ohaj

Klasov

 

 

Za farníkov

† Polák Štefan, Rozália, Jozef a Mária  (MAGY.)

† Jozef Galaba (1. mesiac)

Na úmysel celebranta –

PÚŤ K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

† Rozália Trubíniová, rodičia a Dominik


 

Ostatné oznamy

  1. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľkvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu (dnešnej) eucharistickej procesie na slávnosť Božieho Tela. Nech vám to dobrý Pán Boh odplatí svojim požehnaním!
  2. V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po svätých omšia bude odprosujúca pobožnosť, ktorá je predpísaná na tento deň. Kto sa počas nej zúčastní na recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  3. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Slávnostná svätá omša s procesiou v areáli farského kostola bude o 10:00 hod. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy.
  4. Preto v nedeľu bude ranná sv. omša o 7:00, sv. omše v Klasove i v Hornom Ohaji o 7:00.
  5. Záujemci o členstvo v ružencovom bratstve sa môžu prihlásiť u p. kostolníka v sakristii.
  6. V dňoch od 23. do 26. augusta sa uskutoční detský farský tábor v Penzióne sv. Bystríka v Čičmanoch. Cena tábora pre jedno dieťa je 60 €. Zapísať sa možete v sakristii alebo na fare. Bližšie informácie sa dozviete na fare.
  7. Bohuznámi obetovali na kostol 100 €. Pán Boh zaplať za milodar.

 

KLASOV: V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov.

 

 

*****************************************************

POZVÁNKA:

Farský letný tábor Vráble 2017.jpg

*****************************************************

 

Jubilejný rok fatimských zjavení

Počas storočnice fatimských zjavení je možné získať celý rok úplné odpustky


Fatima 16. marca (TK KBS) Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich.

 

Získať ich môžu tí, ktorí:

1) ktorí si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej slávnosti, či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlia sa modlitbu Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

2) ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo na inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny Márie, pomodlí sa Otčenáš, Vyznanie viery (Verím v Boha) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú;

3) ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu cestovať, robia pokánie zo všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné tri podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej vo výročitých dňoch zjavení (vždy v 13. deň mesiaca – od mája až do októbra) sa duchovne spoja s oslavami jubilea, pričom s dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu;

K získaniu úplných odpustkov je potrebné, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Zdroj: Sekretariát WAF (World Apostolate of Fatima)


 


 

Fotogaléria:

 

Fotogaleriu si možete pozrieť vo fotogalérii na podstránke farského spoločenstva alebo TU.

 


 

webygroup

dnes je: 23.6.2017

meniny má: Sidónia

Valid HTML 4.01 Transitional


17213670

Úvodná stránka