Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby v meste Vráble

Mesto Vráble sa v roku 2019 zapojilo do projektu : Podpora opatrovateľskej služby v meste Vráble, na ktorého realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške 118.560,- EUR.

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra MPSVR SR

 

projekt opatr


 

fotografia z otvorenia

Dňa 15.10.2014 bol v priestoroch neziskovej organizácie SOCIETA slávnostne otvorený Denný stacionár vo Vrábľoch. Otvorenia sa zúčastnili poslanci Mestského zastupiteľstva, členovia sociálnej a bytovej komisie a pozvaní hostia. Kapacita zariadenia, v ktorom budú občanom mesta poskytovať túto novú sociálnu službu, je 8 miest. Slúžiť bude seniorom a fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej osoby. Do zariadenia sa záujemcovia môžu prihlasovať na oddelení sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu na referáte sociálnych vecí Mestského úradu. Následne úrad so záujemcom uzatvorí zmluvu o poskytovaní tejto služby. Všetky doterajšie náklady boli hradené z rozpočtu mesta.

 

Fotografie z otvorenia si môžete pozrieť vo fotogalérii TU


 

Denný stacionár otvárame v októbri

Ilustračný obrázok

V dennom stacionári sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Vykonáva sa v ňom  sociálna starostlivosť, dohľad nad seniormi, rôzne voľno-časové aktivity, spoločenská a záujmová činnosť, možnosť stravovania (obed). Cena za hodinu poskytovanej služby je 70 centov. Prevádzková doba je od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Záujemcovia sa môžu osobne prihlásiť na Mestskom úrade Vráble, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté telefonicky na čísle: 037/7777062 a 037/7777061, mailom: jana.macakova@vrable.sk, sona.cechovicova@vrable.sk.

Miesto poskytovania sociálnej služby bude v priestoroch SOCIETY Vráble, n.o., Žitavská 21, 952 01  Vráble.


 

ilustračný obrázok

Mestský úrad vo Vrábľoch , Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu oznamuje všetkým občanom mesta, že od 10. 7. 2014 organizuje prepravu osôb na kúpaliská Dunajská Streda a Štúrovo.

Prihlásiť na jednotlivé zájazdy sa môžete osobne na Referáte sociálnych vecí MsÚ Vráble, 2.poschodie, č. dverí 216. Podrobnejšie informácie obdržíte aj na tel. čísle 037 / 7777 062.

 

Dátum, miesto, čas cena prepravy dospelý / dieťa cena vstupného: Dospelý / dieťa / ZŤP, senior
10. 07. 2014 - DUNAJSKÁ STREDA, 8:00 - 18:30  2,90 / 1,50 / 0,- 7,50 / 4,50 / 6,50
24. 07. 2014 - DUNAJSKÁ STREDA, 8:00 - 18:30 2,90 / 1,50 / 0,- 7,50 / 4,50 / 6,50
07. 08. 2014 - DUNAJSKÁ STREDA, 8:00 - 18:30 2,90 / 1,50 / 0, 7,50 / 4,50 / 6,50
21. 08. 2014 - ŠTÚROVO, 8:00 - 18:00 2,80 / 1,40 / 0,- 7,50 / 4,- /

 
Dospelá osoba - 1 sedadlo
Deti 3 - 10 r.  - 0,7 sedadla (3 deti = 2 sedadlá)
Deti do 3 rokov   - bez nároku na sedadlo (v prípade záujmu o sedadlo platí detský lístok).

 

Odchod autobusu z parkoviska pri Mestskom úrade o 8:00hod.

Prepokladaný príchod zu kúpaliska je po 18:30 hod.

Upozorňujeme rodičov, že maloleté deti sa budú prepravovať iba za doprovodu plnoletej osoby a za bezpečnosť detí počas dopravy a pobytu na kúpaliskách zodpovedajú v plnej miere rodičia.

 

V prípade nepriaznivého počasia bude výlet realizovaný v inom termíne.


 

ilustračný obrázok

Aj v tomto roku Mesto Vráble - Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu organizuje s Detskou a mládežníckou organizáciou TIK-TAK

Letný dochádzkový tábor pre deti s trvalým pobytom v meste Vráble.

 

Letný dochádzkový tábor sa bude konať v dňoch:

14. - 18. 7 2014

od 8:00 do 17:00

 

Miestom konania letného dochádzkového tábora je areál ZŠ Lúky Vráble

 

Na tábore sa finančne spolupodieľa Mesto Vráble, ktoré na tento účel vyčlenilo finančný príspevok spolu pre 50 detí.

Pobyt v tábore pre dieťa je v hodnote 55,- EUR:

príspevok rodiča je 35,- EUR
príspevok Mesta Vráble na jedno dieťa je 20,- EUR.

 

Pre deti je pripravený zaujímavý a pútavý program s možnosťou výberu rôznych zameraní. Tvoria ho zábavné a zážitkové hry, súťaže, športové aktivity, tvorivé dielne.

 

Program je v priebehu dňa členený na niekoľko etáp:
- príchod detí: od 8.00 hod.
- animačný program: Blázniva letná jazda s výletom na kúpalisko /Poklad stratenej mapy,
Bláznivá cesta Fínia Foga, Indiánka skúška odvahy, Dobíjanie
Takeshiho hradu, Šmolkovské rozprávkové popoludnie/
- obed - relaxačno - odpočinkové činnosti /spoločenské hry, oddych, relaxačné cvičenia / - program s možnosťou výberu: Super sports camp, Dance show, Art party,
Modelky v akcii, Škola diabola, Lukostreľba - odchod detí domov: do 17.00 hod.

 

Podmienkou účasti dieťaťa v tábore je vek 6 – 14 rokov a trvalé bydlisko dieťaťa v meste Vráble.

 

Prihlasovanie detí do letného dochádzkového tábora prebieha do 13. 6. 2014.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajú rodičia osobne na Referáte sociálnych vecí OSVŠKaŠ, 2. poschodie, č. dverí 216.  

 

 

Platbu za tábor rodičia uskutočnia až po zostavení a schválení poradovníka Sociálnou a bytovou komisiou.

 

Bližšie informácie o tábore sa dozviete osobne na Referáte sociálnych vecí, č. dverí 216 u Mgr. Kataríny Botkovej, na tel. čísle 037/7777 062, prípadne mailom na adrese katarina.botkova@vrable.sk

 

Cena pobytu na jedno dieťa zahŕňa: animačný program, obed 5x, doprava a vstupné na výlet, materiál na činnosť, odmeny pre deti, vybavenie lekárničky, poistenie

 


Výber účastníkov tábora zrealizuje Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch. Záujemcovia budú s výsledkom výberu včas oboznámení.

 


 

Letný pobytový tábor 2014

ilustračný obrázok

Leto sa blíži a k nemu neodmysliteľne patria tábory pre deti. Preto sa aj tento rok uskutoční letný pobytový tábor Mesta Vráble, ktorý organizuje Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu v spolupráci s organizáciou Primon.

V tomto roku majú rodičia na výber z dvoch termínov a z dvoch zariadení:

 

5. - 12. 7. 2014

Rekreačné zariadenie Toliar

tematické zameranie: Crazy summer land, Letná Monster High

 

a

 

3. - 9. 8. 2014

Rekreačné zariadenie Podskalie

tematické zameranie: Crazy summer land, Letná Monster High, Tajný agent

 

 

Na tábore sa finančne spolupodieľa Mesto Vráble, ktoré na tento účel vyčlenilo finančný príspevok spolu pre 50 detí.

Pobyt v tábore pre dieťa je v hodnote 147,- EUR:

príspevok rodiča je 107,- EUR
príspevok Mesta Vráble na jedno dieťa je 40,- EUR.

 

Podmienkou účasti dieťaťa v tábore je vek 6 – 14 rokov a trvalé bydlisko dieťaťa v meste Vráble.

 

Prihlasovanie detí do letného pobytového tábora prebieha do 16. 5. 2014. Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajú rodičia osobne na Referáte sociálnych vecí OSVŠKaŠ, 2. poschodie, č. dverí 216.  

Prihlášku si môžete stiahnuť v spodnej časti tohto oznamu.

 

Platbu za tábor rodičia uskutočnia až po zostavení a schválení poradovníka Sociálnou a bytovou komisiou.

 

Bližšie informácie o tábore sa dozviete osobne na Referáte sociálnych vecí, č. dverí 216 u Mgr. Kataríny Botkovej, na tel. čísle 037/7777 062, prípadne mailom na adrese katarina.botkova@vrable.sk

 

Cena pobytu na jedno dieťa zahŕňa: ubytovanie, dopravu, stravu 5x denne + pitný režim, činnosť táborových vedúcich, animačný program, zdravotnú starostlivosť, materiál
na športovú a záujmovú činnosť, sladkosti a odmeny na súťaže, poistenie, CD s fotkami.

V lokalite Kremnica: 2x vstup na kúpalisko, vstupenky do bane

 


Výber účastníkov tábora zrealizuje Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch. Záujemcovia budú s výsledkom výberu včas oboznámení.

 


Súbor na stiahnutie - prihláška - pobytový tábor Vráble.pdf (111.8 kB)
Súbor na stiahnutie - Letný pobytový tábor 2014 - bližšie informácie.pdf (256.8 kB)
 


 

ilustračný obrázok

Referát sociálnych vecí, OSVŠKaŠ MsÚ Vráble oznamuje všetkým občanom mesta Vráble, že dňa 15.5.2014 sa uskutoční výlet do Wellness centra Podhájska, s odchodom autobusu o 9:00hod. a s predpokladaným návratom do 14:00hod.

 

Cena dopravy je 1,-EUR a cena 3-hodinového vstupného do Wellness centra je 11,- EUR (po zľave 9,90 EUR).

 

Prihlásiť sa môžete na Referáte sociálnych vecí - MsÚ Vráble, 2. poschodie, č. dverí 216, u K. Botkovej.


 

Vianočný koncert Katky Koščovej s kapelou

plagát

Mesto Vráble - Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert Katky Koščovej s kapelou, ktorý sa uskutoční 19. 12. 2013 o 19:00hod. v kine Tatra vo Vrábľoch.

 

Vstupné: 4,- Eur

 

Príďte si vychutnať čaro Vianoc spolu s Katkou Koščovou, ktorá sa Vám predstaví so známymi vianočnými koledami.

 

Darcovia krvi môžu časť vstupného uhradiť kultúrnym poukazom (1ks, v hodnote 1,66), ktorý získali počas Primátorskej kvapky krvi.

 

Seniori a držitelia preukazu ZŤP s trvalým pobytom v meste Vráble získajú vstupenku zdarma.

 

Vstupenky je možné zakúpiť na Referáte sociálnych vecí MsÚ Vráble, č. dverí 216, u Kataríny Botkovej.

Bližšie informácie získate na t. č.: 037 / 7777 062


 

Wellness dopoludnie opäť

ilustračný obrázok

V rámci rozširovania sociálneho programu pre svojich občanov, Mesto Vráble, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu organizovalo príjemné dopoludnie v priestoroch Wellness centra Aquamarin Podhájska.


Wellness dopoludnie sa uskutočnilo dňa 21. 11. 2013, s odchodom autobusu o 9:00 h. z parkoviska pri MsÚ Vráble. Návrat bol v čase o 12:40

Cena za dopravu:

1,- EUR

dieťa do 3 rokov má dopravu zdarma


Cena 2-hodinového vstupu do bazénového sveta:
8 EUR/dospelý,

5 EUR/dieťa od 3 do 14 rokov.

 

V prípade záujmu bolo potrebné prihlásiť sa osobne na MsÚ vo Vrábľoch, referát sociálnych vecí,  2.poschodie, č. dverí 216, u Kataríny Botkovej.


Bližšie informácie:

na t.č.- 037 / 7777 062,

mailom- katarina.botkova@vrable.sk


 

Sociálne dávky inak

Mesto Vráble sa v máji 2013 rozhodlo zmeniť spôsob vyplácania prídavkov na dieťa a obmedziť možnosť ich zneužívania na iné účely. Sociálne dávky namiesto peňazí tak vypláca formou poukážok, ktoré je možné uplatniť výlučne v sieti prevádzok na nákup tovarov týkajúcich sa základných životných potrieb. To znamená potraviny, ošatenie, obuv, základné potreby pre osobnú hygienu a školské pomôcky. Výhodou poukážok oproti finančným dávkam je ich účelné využívanie.

prípadová štúdia vo formáte .pdf

(Zdroj: www.edenred.sk)


 

Letné kúpanie 2013

ilustračný obrázok

Mestský úrad vo Vrábľoch – oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu  oznamuje všetkým občanom mesta, že od 11. 7. 2013 organizuje prepravu osôb na kúpaliská Dunajská Streda, Štúrovo a Veľký Meder.

V prípade nepriaznivého počasia bude výlet presunutý do Wellness centra Podhájska. Prihlásiť na jednotlivé zájazdy sa môžete osobne u Mgr. Kataríny Botkovej na referáte sociálnych vecí MsÚ Vráble, 2.poschodie, č. dverí 216. Podrobnejšie informácie obdržíte aj na tel. čísle 037 / 7777 062.

Termíny:

11. 07. 2013 DUNAJSKÁ STREDA
18. 07. 2013 VEĽKÝ MEDER
25. 07. 2013 DUNAJSKÁ STREDA
01. 08. 2013 VEĽKÝ MEDER
08. 08. 2013 DUNAJSKÁ STREDA
22. 08. 2013 ŠTÚROVO

 

 

ceny prepravy: Dospelí Dieťa 3r. - 14r. Dieťa do 3r. - bez nároku na sedadlo
Dunajská Streda 2,70 1,70 0,-
Veľký Meder 3,- 1,70 0,-
Štúrovo 2,70 1,70 0,-


      
Dospelá osoba - 1 sedadlo
Deti 15 - 10 r. - 1 sedadlo
Deti 10 - 3 r.  - 0,7 sedadla (3 deti = 2 sedadlá)
Deti do 3 rokov   - bez nároku na sedadlo (v prípade záujmu o sedadlo platí detský lístok).

 

Odchod autobusu z parkoviska pri Mestskom úrade o 8:00hod.

Predpokladaný odchod z kúpalisko o 17:00hod.

Upozorňujeme rodičov, že maloleté deti sa budú prepravovať iba za doprovodu plnoletej osoby a za bezpečnosť detí počas dopravy a pobytu na kúpaliskách zodpovedajú v plnej miere rodičia.


 

Domáce tiesňové volanie občanom Mesta Vráble už aj u nás

ilustračný obrázok

Mesto Vráble v spolupráci s Asociáciou Samaritánov od 1. 7. 2013 poskytuje novú službu pre občanov mesta s názvom Domáce tiesňové volanie (DTS).

Služba sa poskytuje formou prístroja, vďaka ktorému sa občan jednoduchým stlačením tlačidla v prípade potreby spojí s dispečerom a následne mu po vyhodnotení situácie bude poskytnutá potrebná pomoc a zdravotná starostlivosť. Služba je k dispozícii 24 hodín denne.

ilustračný obrázok


Prístroj a jeho aktiváciu služby hradí Mesto Vráble.

 

Mesačný poplatok za poskytovanie služby je vo výške 8,90 EUR.

Mesto Vráble, na základe VZN č. 4/2012 v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.7.2014, hradí 6,90 EUR a klient hradí mesačný poplatok vo výške 2,- EUR za poskytovanú službu.

 

Telekomunikačné zariadenie sa prednostne poskytuje:
1. Občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku
2. Občania s preukazom ZŤP
3. Občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje ich pravidelný dohľad

Potrebné dokumenty:
Písomné vyjadrenie lekára o odporučení poskytnutia prenájmu telekomunikačného zariadenia

Domáce tiesňové volanie

Na poskytnutie Domáceho tiesňového volania sa ďalej zohľadňujú :
1. občania s trvalým pobytom v meste Vráble
2. osamelí občania bez poskytovania starostlivosti zo strany príbuzných

 

Žiadosť o poskytnutie prenájmu telekomunikačného zariadenia a zriadenie služby predkladá žiadateľ v písomnej forme na referáte sociálnych vecí Mesta Vráble, č. dverí 216. Bližšie informácie budú poskytnuté na t. č. 037 / 7777 062, prípadne mailom : jana.macakova@vrable.sk

 


 

Seniori mesta Vráble, poďte sa vzdelávať!

ilustračný obrázok

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Mesta Vráble organizuje vzdelávanie seniorov v oblasti počítačových zručností.

Záujemcovia o vzdelávanie sa môžu prihlásiť osobne na referáte sociálnych vecí, č. dverí 216, u Mgr. Kataríny Botkovej.

 

Bližšie informácie budú poskytnuté:

osobne- na referáte sociálnych vecí č. dverí 216

telefonicky- na čísle 037/7777 062

mailom- katarina.botkova@vrable.sk

 

Vzdelávanie sa uskutoční v dňoch 3. - 28. 6. 2013 v popoludňajších hodinách v priestoroch Gymnázia vo Vrábľoch počas 15 hodín. Vzdelávanie zabezpečuje pedagóg Gymnázia vo Vrábľoch a študenti.

 

Vzdelávanie seniorov v oblasti počítačových zručností je bezplatné.

 

Počas vzdelávania sa účastníci naučia:

- vytvoriť si vlastnú mailovú adresu a následne komunikovať mailom

- písať texty, ovládať klávesové skratky

- prehliadať webové stránky

- vytvárať záložky s obľúbenými webovými stránkami

- a ďalšie užitočné úkony

 

Vzdelávanie bude ukončené odovzdaním osvedčenia o účasti na vzdelávaní.

 

Podmienkou účasti na vzdelávaní je trvalý pobyt v meste Vráble a chuť naučiť sa pracovať s počítačom.


 

Denný dochádzkový tábor

ilustračný obrázok

Mesto Vráble, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu organizuje v spolupráci s Organizáciou pre deti a mládež PRIMON, pre deti s trvalým pobytom vo Vrábľoch denný dochádzkový tábor.


Miesto konania tábora bude areál ZŠ Lúky vo Vrábľoch v dvoch turnusoch :

I.  turnus : 05. – 09. 08. 2013
II. turnus : 12. – 16. 08. 2013

 

Cena na dieťa: 52,-eur/turnus

(deti s trvalým pobytom vo Vrábľoch 32,-eur/turnus,20,-eur dotuje mesto Vráble)

 

Cena zahŕňa: obed, pitný režim, animačný program, poistenie, táboroví vedúci, materiál na činnosť, odmeny a sladkosti pre deti, prenájom priestorov.

ilustračný obrázok

Denný tábor sa bude konať od pondelka do piatka v čase od 08.00 do 17.00 hod pod vedením skúsených, zodpovedných táborových vedúcich, ktorí majú pre deti pripravený bohatý program.

Tábor je určený pre deti od 6 – 14 rokov.

Denný program :

      - príchod detí: 8.00-9.00 hod.
      - tematický program: Letná Monster High, Tajný agent, Táborový mix
      - obed
      - ľahšie odpočinkové činnosti
      - celotáborové hry
      - expedície
      - odchod detí domov: 16.30-17.00 hod.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do 17. mája 2013 vyplnením prihlášok na oddelení sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu MsÚ vo Vrábľoch, č. dverí 216. Prihlášky sú k dispozícii aj na stránke Mesta Vráble. Predpokladaný počet detí, ktoré sa denného tábora v dvoch turnusoch budú môcť zúčastniť je 50 detí.

Výber účastníkov tábora zrealizuje sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch. Záujemcovia budú s výsledkom výberu včas oboznámení.

 

Bližšie informácie o tábore sa dozviete osobne na oddelení sociálnych vecí č. dverí 216 u pani Soni Čechovičovej, tel. č. 037/7777061, prípadne mailom na adrese: sona.cechovicova@vrable.sk.

 

Mgr. Ľubica Černáková
vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry
a športu

 

 

Sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 05.06.2013 schválila Zoznam prihlásených detí do denného dochádzkového tábora, ktorý bol následne postúpený DaMO Primon.

DaMO Primon bude zákonných zástupcov detí kontaktovať ohľadne ďalších informácií týkajúcich sa platby a účasti ich dieťaťa v tábore.


 

Mesto ponúka pobytový tábor v Ľubietovej

ilustračný obrázok
 

 

Leto sa blíži a k nemu neodmysliteľne patria tábory pre deti. Preto sa aj tento rok uskutoční letný pobytový tábor Mesta Vráble, ktorý organizuje Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu v spolupráci s organizáciou Tik Tak. Miestom pobytu bude rekreačné zariadenie Chata Lubetha, v obci Ľubietová.

Zariadenie sa nachádza mimo hlavných ciest, v prekrásnej a ekologicky čistej prírode Slovenského Rudohoria, 25 km od Banskej Bystrice, v nerušenej časti, 2,5 km od obce Ľubietová v nadmorskej výške 600 m.

Rekreačné zariadenie je po kompletnej rekonštrukcii interiéru i exteriéru.

Ubytovanie je v 2-4 lôžkových izbách (nový nábytok, nové sociálne zariadenia na izbách). Deťom bude k dispozícii veľká spoločenská miestnosť, dve klubovne, jedáleň a bufet s terasou ako i celý areál.
V areáli sa nachádza futbalové a basketbalové ihrisko, ohniská, zastrešené altánky, relaxačný bazén, vonkajšie posedenie, trampolína, detské preliezačky a hojdačky, horský potôčik, trávnaté plochy, lesný terén. V blízkosti zariadenia je aj kúpalisko (15 min. pešej chôdze).

Okrem zaujímavého programu deti navštívia  jazdeckú školu, kde si zajazdia na koníkoch, hrnčiarsku dielňu kde sa zoznámia s ručnou výrobou keramiky a kúpalisko.

Program tábora je bohatý na množstvo športových (floorbal, futbal a iné športové hry, streľba z luku, diabolo) a spoločenských aktivít, hier, súťaží, ale hlavne príjemného oddychu.

 

Termín: 22. 07. – 28. 07. 2013

 

Na tábore sa bude finančne spolupodieľať aj Mesto Vráble, ktoré na tento účel vyčlenilo príspevok pre 50 detí.

Pobyt v tábore pre dieťa je v hodnote 150 EUR (vrátane dopravy),

príspevok rodiča je 100 EUR

a príspevok mesta na jedno dieťa je 50 EUR.

Podmienkou účasti dieťaťa v tábore je vek 7 – 15 rokov a trvalé bydlisko dieťaťa vo Vrábľoch.

 

Platbu za tábor rodičia uskutočnia až po zostavení a schválení poradovníka sociálnou a bytovou komisiou.

 

Bližšie informácie o tábore sa dozviete osobne na oddelení sociálnych vecí č. dverí 216 u Mgr. Kataríny Botkovej, na tel. čísle 037/7777 062, prípadne mailom na adrese katarina.botkova@vrable.sk

 

Cena pobytu na jedno dieťa zahŕňa ubytovanie, stravu 5x denne + pitný režim, dopravu, základné  poistenie detskej rekreácie, kompletný program a jeho materiálne zabezpečenie, pedagogickú a zdravotnú starostlivosť, vybavenie lekárničky, výlety a odmeny do súťaží.

 

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do do 17. mája 2013 vyplnením a odovzdaním prihlasovacích lístkov na oddelení sociálnych vecí MsÚ vo Vrábľoch, č. dverí 216.

Prihlasovacie lístky sú k dispozícií aj na stránke Mesta Vráble.


Výber účastníkov tábora zrealizuje sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva
vo Vrábľoch. Záujemcovia budú s výsledkom výberu včas oboznámení.


Mgr. Ľubica Černáková
vedúca oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry
a športu

 

 

 

Sociálna a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 05.06.2013 schválila Zoznam prihlásených detí do pobytového tábora v Ľubietovej, ktorý bol následne postúpený DaMO TikTak.

DaMO TikTak bude zákonných zástupcov detí kontaktovať ohľadne ďalších informácií týkajúcich sa platby a účasti ich dieťaťa v tábore.


 

Oznam - masáže

O Z N A M

ilustračný obrázok

Mesto Vráble v súlade so sociálnym programom mesta hľadá zmluvného poskytovateľa sociálnych služieb – masáží pre dôchodcov mesta Vráble.

 

Poskytovateľ masáží zabezpečí uvedenú službu vo svojich priestoroch vo Vrábľoch.

 

Upozorňujeme všetkých dôchodcov, že pán Marek Dvorský vykonáva masáže dôchodcov i naďalej v pôvodných priestoroch.

 

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom Mgr. Ľubici Černákovej – ved. oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Mesta Vráble

- osobne na MsÚ Vráble č. dverí 217

- telefonicky na tel. č. 037/7777060, 0915 571 017

- e-mail : lubica.cernakova@vrable.sk

 


 

Wellness dopoludnie

ilustračný obrázok

V rámci rozširovania sociálneho programu pre svojich občanov, Mesto Vráble, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu Vás pozýva na prežitie príjemného dopoludnia v priestoroch Wellness centra Aquamarin Podhájska.


Wellness dopoludnie sa uskutoční dňa 2.5.2013, s odchodom autobusu o 9:00 h.
z parkoviska pri MsÚ Vráble. Predpokladaný návrat je o 13:00 h.


Cena 2-hodinového vstupu do bazénového sveta vrátane dopravy (autobus) je:
8 EUR/dospelý,

5 EUR/dieťa od 3 do 14 rokov.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa osobne na MsÚ vo Vrábľoch, referát sociálnych vecí,  2.poschodie, č. dverí 216, u Mgr. Kataríny Botkovej.


Bližšie informácie Vám radi poskytneme

na t.č.- 037/7777 062,

mailom- katarina.botkova@vrable.sk


 

Permanentky na masáž a pedikúru

 

ilustračný obrázok

 

 

Mestský úrad vo Vrábľoch – oddelenie sociálnych vecí, školstva,kultúry a športu oznamuje všetkým dôchodcom u ktorých jediným zdrojom príjmu je dôchodok a rodičom zdravotne postihnutých detí, že si môžu vyzdvihnúť permanentky na masáž a pedikúru.

 

Permanentky je možné prevziať po predložení rozhodnutia o dôchodku na referáte sociálnych vecí, II.poschodie, č. dverí 216.

 

Rodičia zdravotne postihnutých detí predložia preukaz ZPS (ZŤP) dieťaťa a písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára o odporučení masáže.

 

 

 

Vo Vrábľoch, dňa 09. 01. 2013

 

 


        Mgr. Ľubica Černáková
            vedúca OSVŠKaŠ


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka