Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Výstava : Tvoj mobil v AfrikeVytlačiť
 

plagát

 

Téma, cieľ a idea putnovnej výstavy (projektu)

Hlavným cielom projektu je poukázanie na nadmernú spotrebu elektronických zariadení (laptop, smartfon, mobil, …) a s tým spojená produkcia elektronického odpadu.

Podľa správy UNEP (Program Spojených národov pre životné prostredie) z roku 2015 každý rok, elektrotechnický priemysel generuje až 41 miliónov ton elektronického odpadu z tovarov, ako sú počítače a smártfóny. Prognózy hovoria, že toto číslo môže dosiahnuť 50 miliónov ton už v roku 2017.

Spoločenským prínosom putovných výstav je  podpore separovaného zberu, celkovej čistoty obcí. Rovnako tiež podpora hospodárností občanov v obci. Ilustracia na priklade: V niektrých obciach je skutočnosťou, že občania naplňajú svoje bazény vodou so studní, ktorá potom chýba v obci. Vedlajším efektom (osobitne – ak je výstava spojená s prednáškou) je spoznávanie cudzích krajin a vedenie k spoločenskej podpore rozvojových projektov.

Témou projektu je produkcia elektroodpadu a jeho „spracovávanie“ v Západnej Afrike v Ghane. Fotografie sú urobene v Agbogbloshie celosvetovým symbolom próblemu s elektroodpadom odpad sa tu spracováva v nedobrých podmienkach. Som si vedomí, že téma výstavy je príliš „ťažka“ preto na „odľadčenie“ budú použité aj iné fotografie z Afriky.

Problém elektroodpadu:  Rýchle zmeny v technológiách vedú prebytkom  zastaranej elektroniky.  Veľká časť z nej končí v rozvojových krajinách medzi ktoré patrí aj Ghana. Zhodnocuje sa na dva spôsoby. Prostredníctvom funkčného počítača majú miestny ľudia prístup k internetu – hodnotou je vzdelávanie. Nefunkčný počítač s grafickou kartou má hodnotu len ocele, medi a iných vzácnych kovov.

Zástancovia vývozu elektronického odpadu do tretích krajín argumentujú možnosťou opravy elektroniky prispievajúcej k udržateľnej zamestnanosti. Zároveň cenovo dostupné produkty prispievajú k rozvoju krajiny.

Odporcovia obchodu s elektronickým odpadom upozorňujú na nehospodárnosť. Ľudia radšej nefunkčné elektronické zariadenia spália na otvorenom ohni, bez toho aby ich opravovali. Funkčnej elektroniky je predsa dostatok.

Idea: Z môjho pohľadu táto téma paradoxne nie je o Afrike a Afričanoch. Tema je prioritne o nás.

Moderny mobil kúpim, funkčný dva roky starý vyhodim. Niekdy na určené miesto separovaného odpadu. Starý pomaly laptop odložim a kúpim nový s jednym „jadrom“ naviac. O 3 sekundy mi rychlejšie načíta obľubenú web stránku. Televízor s uhlopriečkou 62cm? Kde sme? Všetci už majú aspon 110 cm. Vyradiť a kúpiť nový! Máme na to, ale aj tak – máme sa zle v  tejto krajine.

Pre tento postoj niektorých ludi som investoval vlastné prostriedky a realizujem túto putovnú výstavu.

 

 

VÝSTAVY

Individuálne výstavy

2015 Genius loci Topoľčianky, Kultúrny dom v Poľnom Berinčoku, Maďarsko

2015 Genius loci Topoľčianky. Slovenský inštitút v Budapešti, Maďarsko

2014 Bodky Fotoidentity, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2014 Genius loci Topolčianky, Ruské múzeum fotografie v Nižnom Novgorode, Rusko

2014 Genius loci Topoľčianky, Kultúrnom parku v Petropavlovsku-Kamčatskom, Rusko

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia – Slovenské národné muzeum v Košariskách

2010 Milan R. Štefánik a Stredná Ázia –Cour salón v Piešťanoch

2008 Hendikep? - Priestory Domova sociálnych služieb Zemianske Podhradie

2007 Domov Olichov – Areál Zariadenia sociálnych služieb Svetlo Olichov

2003 Londýn a Londýnčania – Zvolenský zámok

2003 Londýn a Londýnčania – British Council v Banskej Bystrici

 

Skupinové výstavy

2012 Také je Slovensko – Slovenské národné múzeum Bratislavský hrad

2009 Fomafotofest, Topoľčiansky zámok

2005 Alžírsko, UMB Banská Bystrica

V rámci súťaží pod patronátom FIAP vystavoval jednotlivé fotografie v Slovinsku, Nemecku, Čine, Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike a Slovensku.

 

OCENENIA

Slovak Press Photo 2016, 3. miesto kategória Priroda

Humanity photo Awards 2013 – finalista, Čína

FOTO Roka 2010– finalista, organizované Nadáciou VUB,

FOTO Roka 2008– víťaz, organizované Nadáciou VUB,

JSG photo competition, organizované Forward thinking museum v USA,

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2009, Zvláštne ocenenie za výber témy a jej humanistické spracovanie,

Neobjavené Slovensko – 3. miesto, organizované časopisom GEO Slovensko.

 

Martin Baláž študoval na Univerzite Mateja Bela filozofiu a históriu.  Reportáže publikuje v magazínoch doma a v zahraničí. Publikoval v slovenských periodikách Goldmann, Plus 7 dni, Život, Slovenska, Nota Bene, Zahraničná politika, Pravda, Integrácia. V Českej republike  cestovateľské časopisy Koktejl, Cestopisy a Lidé a Zeme. Vo Veľkej Britanii v časopise Open Central Asia  a britskom magazíne Geographical, ktorý vydáva Kráľovská geografická spoločnosť. Jeho fotografie boli publikované tiež a v propagačných materiáloch Európskeho parlamentu a Organizácie spojených národov.

 

Martin Baláž (1979) patrí k predstaviteľom súčasnej slovenskej fotografickej tvorby. Je absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde študoval históriu a filozofiu. Žije v Zlatých Moravciach, odkiaľ podniká svoje cesty s fotoaparátom. V súčasnosti sa venuje hlavne dokumentárnej fotografii. Publikuje v domácich  a zahraničných časopisoch reportáže zo svojich ciest. Svoje fotografické príbehy prezentuje na samostatných a kolektívnych výstavách. Jeho tvorba bola viac krát ocenená. Ostatné ocenenie mu bolo udelené v rámci Slovak Press Photo 2016 v kategórii Príroda.

Martin Baláž fotograficky zachytáva stav vecí a javov okolo nás v bezprostrednom i vzdialenom okolí. Jeho dokumentárna fotografia ukazuje svet ľudí a ich životných podmienok. Približuje nám svety známe i tie odľahlé, svoju fotografickú tvorbu vedie cez malebné krajiny k zamoreným slumom. Baláž sa sústreďuje na nepríjemné témy.  Ukazuje svet v jeho paradoxných súvislostiach a prostredníctvom fotografického dokumentu nastavuje zrkadlo ľudskej biede v rôznych významoch tohto slova.

Výstava Tvoj mobil v Afrike ponúka pohľad do prostredia života ľudí v jednej zo štvrtí hlavného mesta Ghany.  Inšpirovaný filmovým dokumentom sa Martin Baláž rozhodol cestovať do Afriky a vidieť na vlastné oči ako a v akých podmienkach tam žijú ľudia. Štvrť Agbogbloshie v hlavnom meste Akkra, ktoré leží na pobreží Atlantického oceánu,  je miestom, kde ľudia „spracúvajú“ elektroodpad. Na fotografiách vidíme, v akých podmienkach ľudia pracujú,  v akom prostredí žijú, ako sa mení ich životné prostredie. Vidíme ako neekologicky spracúvajú nefunkčnú elektroniku. Kov od plastu separujú spaľovaním, pri ktorom vznikajú splodiny voľne rozptýlené do ovzdušia. Všetko robia holými rukami, bez ochranných odevov a masiek. Fotografie nám ukazujú ako si obyvatelia, prevažne Akanovia zarábajú na živobytie.

Výstavu fotografii by sme mohli pokladať za distribúciu reprezentácie globálnych sociálnych javov. Fotografie sú vystavované v slovenskom prostredí a umožňujú divákom uvažovať a vnímať príčinné vnímanie skutočností, ktoré existujú okolo nás a ktorých sme súčasťou. Predstavený problém, odpadového hospodárstva sveta, nie je len sociálny reťazec udalostí externého prostredia, ale je rovnako problémom mentálneho a psychického sveta ľudí. Vo fotografiách Martina Baláža môžeme postrehnúť líniu, ktorá stmeľuje  sociálne s ekologickým a etické s ekonomickým. Výstava nám takto umožňuje vysvetliť sociálne a ekologické fenomény ako identifikáciu mechanizmu, ktorý produkuje paradox spotrebného a ekonomicky prosperujúceho spôsobu života. Porozumenie sociálnym a kultúrnym javom je totožné s interpretáciou týchto javov v zmysle osvojenia si či privlastnenia vysvetľujúceho postupu, ako aj situácie v ktorej sa človek nachádza a z ktorej ho treba pochopiť. Nejde pritom tak o vciťovanie či empatiu, pretože intencionálne, emocionálne, mentálne stavy inej osoby sa nedajú simulovať a všeobecne platný algoritmus chápania neexistuje. Ide o individuálnu schopnosť porozumieť súvislostiam, ktoré sa nedá teoreticky dobre osvojiť. Dá sa však rozvinúť a kultivovať praxou. Putovná výstava Martina Baláža je príležitosťou pre takúto prax rozvoja a kultivácie mysle.

Proces interpretácie fotografických diel Martina Baláža môže viesť k problematizovaniu nie tak života domorodého obyvateľstva Ghany, ale práve života nás Európanov, Slovákov nevynímajúc.

Elektorotechnický priemysel generuje ročne približne 40 miliónov ton odpadu z tovarov ako sú počítače, tlačiarne a telefóny. Treba podotknúť, že toto číslo stále stúpa a väčšina odpadu končí v rozvojových krajinách. Je potrebné poukázať na kauzálne súvislosti tohto fenoménu. Ako povedal autor fotografii Martin Baláž, jeho fotografie nehovoria  o Afrike a Afričanoch, ale o nás.

Fotografie nám umožňujú vidieť podmienky života ľudí africkej krajiny, ktorá vlastne trpí kvôli spotrebnému spôsobu života ekonomicky vyspelého sveta Európanov a Severoameričanov.

Pri prezeraní fotografií sme si vedomí rôznych možností zvýznamňovania udalostí a javov prostredníctvom autorovej voľby esteticky naratívnej formy. Vystavené fotografie udeľujú význam udalostiam a javom, ktoré sa dejú na našej planéte a ich evidentný zmätok či chaos sa tak stáva napokon zrozumiteľným pre rozum, pochopenie či estetickú senzitivitu. Tento proces je však veľmi náročný a nie je vždy možný. Ako autor pri jednom z rozhovorov uviedol, že nie je možné všetko zachytiť fotografiou. Ako príklad uvádza zážitok, keď na pobreží mora, v noci, počúval miešanie rytmických zvukov spevu, tlieskania, bubnovania, vetra alebo keď ho čerstvý kamarát vtiahol do slumu. „Žiaden film, žiadna fotka, žiadna kniha ani odpoveď nevystihne to aký slum je. Nič. Bieda. Veru, mal som pocit zbytočnosti fotografovať.“

Výstava Tvoj mobil v Afrike podnecuje i limituje naše hľadanie a snahu o adekvátnu reakciu. I tento text môže byť artikuláciou významu ukrytého vo fotografiách, ktoré máme pred sebou. Skôr tu však ide o snahu ponúknuť reflexiu pomáhajúcu interpretovať vystavené fotografie ako celok kontextu sociálno-historického dokumentu.

Tematika odpadového hospodárstva je globálnym problémom a dotýka sa všetkých ľudí našej planéty. Vo vyspelej Európe či Severnej Amerike riešime problematiku odpadov v rámci odpadového hospodárstva, čo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a je upravená zákonom. V mnohých krajinách Afriky majú menšie nároky na ochranu životného prostredia. V rozvojových krajinách ide skôr o problém prežitia a na kvalitu života sa kladú menšie požiadavky. Problém prežitia či kvality života ľudí je prejavom sociálnych fenoménov, ktoré ako vzory psychologických a ekologických javov majú evidentný dosah v populačnom rozsahu. Odpad má takto dopad nie len na prírodné ale hlavne na spoločenské vzťahy ľudí. Tento fenomén však nie je ohraničený len na konkrétnu krajinu. Je to globálny problém, ktorý treba riešiť na globálnej úrovni. Ale riešenie problému nie je len predmetom globálnych úrovní vládnych predstaviteľov jednotlivých štátov, ktoré sú personálne vágne a odťažité. Autor fotografií, nám prináša túto výstavu s pomenovaním Tvoj mobil v Afrike. Je to apel na možnosť riešenia globálnej problematiky na osobnej, individuálnej úrovni, kde každý jeden človek je zodpovedný za globálny stav nášho sveta.

 

 

 


 
 

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka