Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VrábleHľadať
 
 

Komunálne voľby 2018

2018

 1. Vyhlásenie volieb
 2. Povinné informovanie voličov
 3. Kompletné informácie pre voličov, politické strany, nezávislých kandidátov vrátane vzorových tlačív
 4. Počet obyvateľov mesta
 5. Informácia o rozdelení volebných obvodov a o počtoch poslancov
 6. Kde budeme voliť? - VOLEBNÉ OKRSKY
 7. Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Vráble na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022
 8. Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
 9. E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
 10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble č. 1/2016 o volebnej kampani v podmienkach mesta Vráble
 11. Prehľad základných povinností kandidátov vo volebnej kampani
 12. Informácia o zaregistrovaní kandidátov
 13. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
 14. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora vo Vrábľoch
 15. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby primátora vo Vrábľoch
 16. VÝSLEDKY

 

Vyhlásenie volieb

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím 203/2018 zo 6. júla 2018 vyhlásil konanie volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa v tento deň budú voľby konať od 7:00 do 22:00 hodiny.

 

Povinné informovanie voličov

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. "obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle ... informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený".

Právo voliť
(§ 163) do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci.

Právo byť volený

 • Za poslanca obecného zastupiteľstva (§ 164) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
 • Za starostu obce (§ 165) môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

 

Podrobnejšie informácie pre voliča vrátane spôsobu hlasovania nájdete na internetových stránkach Ministerstva vnútra SR.

 

Informácia o počte obyvateľov

Podľa poslednej vety § 171 ods. 9 zákona je obec povinná zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb.

Ku dňu vyhlásenia volieb malo mesto Vráble 8751 obyvateľov (zdroj: eGov Vráble)

 

Informácia o rozdelení volebných obvodov a o počtoch poslancov

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 359a/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. novembra 2018 v meste Vráble 2 volebné obvody tak, že:

1. volebný obvod zahŕňa ulice Sídl. Lúky, Sídl. Žitava, Žitavská, Staničná, Vinohrady, Vráble;

2. volebný obvod zahŕňa ulice 1. mája, Krátka, Levická, Moravská, Partizánska, Poštová, Šafárikova, Sídl. Kaška, Školská, Záhradná, Cintorínska, Družstevná, Hlavná, Hliníková, Hviezdoslavova, Kostolná, Ul. Martina Benku, Nám. kpt. Nálepku, Štúrova, Bernolákova, Chalupkova, Dukelská, Hurbanova, Kollárova, Kukučínova, Podmájska, Sládkovičova, Za Humnami, Orechová, Okružná, Horný Ohaj, Dyčka.

Zároveň Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 359b/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 10. novembra 2018 v meste Vráble 13 poslancov nasledovne:

1. volebný obvod - 7 poslancov,
2. volebný obvod - 6 poslancov.

 

Volebné okrsky

Volebný obvod číslo: 1

Okrsok číslo: 1
miestnosť: Mestský úrad, Hlavná 1221/36, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Žitava  
časť obce Vráble
Ulica: Žitavská

 

Okrsok číslo: 2
miestnosť: Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (napravo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

60, 61, 62, 63,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

 

Okrsok číslo: 3
miestnosť: Základná škola, Sídl. Lúky 1226/75 (naľavo od vchodu), Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky

- od orientačného čísla

40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
64, 65, 66, 67

 

Okrsok číslo: 4
miestnosť: Materská škola, Sídl. Lúky 1121/37, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Sídl. Lúky - od orientačného čísla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Ulice Staničná, Vinohrady


Volebný obvod číslo : 2

Okrsok číslo: 5
miestnosť: Bývalá materská škola, Levická 278/3, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice l. mája
Krátka
Levická 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80
Moravská
Partizánska
Poštová

Sídl. Kaška
Šafárikova
Školská

Záhradná

 

Okrsok číslo: 6
miestnosť: Telocvičňa T-18, ul.1. mája 461/32, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Cintorínska
Družstevná
Hlavná
Hliníkova
Hviezdoslavova
Kostolná
Martina Benku
Nám. kpt. Nálepku
Okružná
Orechová
Štúrova
Za humnami

 

Okrsok číslo: 7
miestnosť: Základná škola, Levická ul. 903/64, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Bernolákova
Chalúpkova
Dukelská
Hurbanova
Kollárova
Kukučinova
Levická 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Podmájska
Sládkovičova

 

Okrsok číslo: 8
miestnosť: Materská škola - časť Horný Ohaj č. súp. 15, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Vráble – časť Horný Ohaj

 

Okrsok číslo: 9
miestnosť: Kultúrny dom - časť Dyčka, č. súp. 5, Vráble
pre voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí bývajúcich na:
Ulice Vráble – časť Dyčka


Rozdelenie okrskov na E-Gov

Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Vráble na funkčné obdobie rokov 2018 - 2022

Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch uznesením č. 360/2018 zo dňa 13. 6. 2018 určilo rozsah výkonu funkcie primátorovi mesta Vráble na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018 - 2022 na plný úväzok.

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Primátor mesta Vráble vymenoval dňa 22. augusta 2018 podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva za zapisovateľa mestskej volebnej komisie na volebné obdobie 2018 - 2022 Ing. Andreja Džatka.

Kontakt: MsÚ Vráble, tel. 037 7777026, 0908230894, andrej.dzatko@vrable.sk

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

podatelna@vrable.sk


 

dnes je: 21.9.2018

meniny má: Matúš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka